مقالات ترجمه شده

کیفیت کنترل آزمایشگاه‌های بالینی-بیوشیمیایی – مطالعه موردی صربستان

عنوان فارسی

کیفیت کنترل آزمایشگاه‌های بالینی-بیوشیمیایی – مطالعه موردی صربستان


عنوان لاتین

Quality of Control of Clinical-Biochemical Laboratories – Serbian Case

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 3479
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Macedonian Journal of Medical Sciences.
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در 20 سال گذشته فعالیت‌های متعددی از نظر نظام تائید صلاحیت و کیفیت در آزمایشگاه‌های طبی صورت گرفته است. رویکرد به این مسئله در کشورهای اروپایی متفاوت می‌باشد؛ لذا کارگروه اعتباربخشی کنفدراسیون جوامع اروپایی برای شیمی بالینی (EC 4) اقداماتی جهت کمک هماهنگ‌سازی این رویکردها انجام داده است. کنترل کیفیت خارجی در آزمایشگاه‌های بالینی-شیمیایی، نیاز به پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت را ایجاب نموده است. اقدام آزمایشگاهی مناسب و اصول آن توسط هیئت‌های نامزدکننده در سطح بین‌المللی و ملی اتخاذ گردیدند. در ابتدا استاندارد ISO 9001 برای تضمین و سپس استاندارد EN 45001 و ISO Guide 25 برای اعتبارسنجی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون اعمال گردیدند. استاندارد ISO 17025 جانشین استانداردهای پیشین بوده و امروزه مرجعی برای آزمایشگاه‌های مذکور به شمار می‌آید. کارگروه اعتبارسنجی کنفدراسیون جوامع اروپا برای شیمی بالینی (EC 4) الزامات مربوط به آزمایشگاه‌های طبی را اصلاح نمود که در این استاندارد توضیح شده است. پیش‌نویس استاندارد ISO 15189 در فوریه 2003 به عنوان آخرین نسخه همراه با الزامات مربوط به آزمایشگاه‌های طبی تصویب گردید.

چکیده لاتین

In the last 20 years in medical laboratories, numerous activities regarding quality and accreditation system were taken. Approach to this problem in European countries is different, so the task of the Accreditation Work Group of the Confederation of European societies for clinical chemistry (EC 4) to help the efforts to harmonize this issue. External quality control in clinical-chemical laboratories imposed the need for the implementation of quality management system. »Good laboratory practice« and its principles were adopted by nominated bodies, both international and national. In the beginning, the standard ISO 9001 was applied for certification and for accreditation EN 45001 and ISO Guide 25, which are prepared for testing and calibration laboratories. Standard ISO 17025 is the successor of the previous documents and for now it is a reference for mentioned laboratories. Accreditation Work Group of the Confederation of European societies for clinical chemistry (EC 4) made an amendment of the requirements for medical laboratories, which this standard describes. Standard draft ISO 15189 was adopted on February 2003 as a final version with requirements for medical laboratories.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI