مقالات ترجمه شده

فقدان ارتباط بین سقط های مکرر و ترومبوفیلی ارثی در گروه بیماران کلمبیایی

عنوان فارسی

فقدان ارتباط بین سقط های مکرر و ترومبوفیلی ارثی در گروه بیماران کلمبیایی


عنوان لاتین

Lack of Association between Recurrent Pregnancy Loss and Inherited Thrombophilia in a Group of Colombian Patients

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 3473
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 4
نام مجله Thrombosis
نشریه Hindawi Publishing Corporation
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعات ارتباطی بین سقط مکرر حاملگی و ترومبوفیلی ارثی در جمعیت قفقازی نشان داده اند، اما دانشی ناکافی درباره ی جمعیت های سه گانه همانند جمعیت کلمبیایی وجود دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی این است که آیا ترومبوفیلی ارثی با سقط مکرر حاملگی ارتباط دارد یا خیر. روش ها: ما یک مطالعه ی مورد-شاهدی را روی 93 بیمار با سقط مکرر حاملگی (مورد ها) و 206 خانم سالم چندزا (شاهد ها) در یک زیرجمعیت کلمبیایی انجام دادیم. سه عدد مارکر SNP مربوط به فاکتور 5 لیدن ترومبوفیلی ارثی، پروترومبین G20210A، و متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز C677T به روش PCR-RFLP زنوتیپ شان مشخص گردید.مقاومت پروتيین C و سطح پلاسمایی آنتی ترومبین، پروتیین C، و پروتیین S نیز اندازه گیری شد. نتایج: فراوانی SNP های وابسته به ترمبوفیلی، مقاومت به پروتیین C فعال، و نقص پروتیین ضدانعقاد درکل کم بود، به جز درمورد متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز C677T SNP. تفاوت های بین بیماران و شاهدها اهمیت آماری نداشت. نتیجه گیری: مطالعه ی ما شیوع کم ترومبوفیلی ارثی در جمعیت های غیرقفقازی را تایید می کند و غیرمحتمل است که ترومبوفیلی آزمایش شده، نقشی در پاتوژنز سقط مکرر حاملگی در این جمعیت کلمبیایی ایفا کند.

چکیده لاتین

Studies have shown an association between recurrent pregnancy loss and inherited thrombophilia in Caucasian populations, but there is insufficient knowledge concerning triethnic populations such as the Colombian. The aim of this study was to evaluate whether inherited thrombophilia is associated with recurrent pregnancy loss. Methods. We conducted a case-control study of 93 patients with recurrent pregnancy loss (cases) and 206 healthy multiparous women (controls) in a Colombian subpopulation. Three single nucleotide polymorphisms (SNPs) markers of the inherited thrombophilias factor V Leiden, prothrombin G20210A, and methylenetetrahydrofolate reductase C677T were genotyped by PCR-RFLP. Activated protein C resistance and plasma levels of antithrombin, protein C, and protein S were also measured. Results. The frequency of thrombophilia-associated SNPs, activated protein C resistance, and anticoagulant protein deficiencies, was low overall, except for the methylenetetrahydrofolate reductase C677T SNP. The differences between patients and controls had no statistical significance. Conclusion. Our study confirms the low prevalence of inherited thrombophilias in non-Caucasian populations and it is unlikely that the tested thrombophilias play a role in the pathogenesis of recurrent pregnancy loss in this Colombian population.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI