مقالات ترجمه شده

تأثیر عصاره‌های ریشه گیاه Curcuma zedoaria Rosc بر تغییرات رفتاری و رادیولوژی موش‌های مبتلا به آرتریت

عنوان فارسی

تأثیر عصاره‌های ریشه گیاه Curcuma zedoaria Rosc بر تغییرات رفتاری و رادیولوژی موش‌های مبتلا به آرتریت


عنوان لاتین

Effect of Curcuma zedoaria Rosc root extracts on behavioral and radiology changes in arthritic rats

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 3468
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات عصاره پترولیوم اتر، کلروفرم، و متانول ریشه گیاهCurcuma zedoaria Rosc (جدوار) (از خانواده زنجبیلیان) بر جنبه‌های رفتاری و رادیولوژی مونوآرتریت القاشده با FCA (ادجوانت کامل فروند) در مفصل مچ پای چپ موش‌ها، با استفاده از آزمون جعبه باز صورت گرفت. ریشه گیاه جدوار معمولاً به عنوان یک داروی ضد التهابی و ضد آرتریت مورد استفاده قرار می‌گرفته است. جنبه‌های رفتاری شامل مدت زمان تأخیر در گشتن ، حرکت ، ، ایستادن روی دو پا ، خودآرایی ، دفع ادرار ، دفع مدفوع می‌باشند. حیوان‌های مورد آزمایش به 10 گروه، هر کدام شامل 6 موش تقسیم شدند. تمامی حیوان‌ها پیش از القای آرتریت در روز صفر، و سپس 3، 7، 14، 21، 28، 35، و 42 روز پس از تزریق FCA تحت آزمون جعبه باز قرار گرفتند. موش‌ها در یک جعبه باز قرار داده شدند و تمامی جنبه‌های رفتاری آن‌ها به مدت 5 دقیقه مورد مشاهده قرار گرفت و تحلیل رادیوگرافی در روز 42 انجام شد. دوزها به صورت mg/kg.i.p 10 ایندومتاسین، mg/kg.p.o 200 داروی گیاهی رومالایا فورت (Rumalaya forte)، و به ترتیب mg/kg.p.o 200 و 400 از هر عصاره انتخاب شدند. نتایج، کاهش قابل توجهی در حرکت و ایستادن نشان دادند؛ با این وجود، زمان تأخیر گشتن، خودآرایی، دفع ادرار و مدفوع در گروه کنترلی افزایش یافت ولی در مقابل، گروه‌های تیمار شده با دارو به جز گروه‌های متانول بازیابی قابل توجهی در تمامی جنبه‌های رفتاری از خود نشان دادند. بر اساس بررسی رادیوگرافی، گروه‌های کنترل و متانول، در مقایسه با گروه نرمال، دارای بیشترین تورم بودند؛ با این وجود، تمامی گروه‌های تیمار شده با دارو کاهش قابل توجهی در تورم از خود نشان دادند. بازیابی جنبه‌های رفتاری و رادیولوژیکی در موش‌های مبتلا به آرتریت تیمار شده با عصاره‌های پترولیوم اتر و کلروفرم مشاهده گردید.

چکیده لاتین

The present study was conducted to evaluate the effects of petroleum ether, chloroform, and methanol root extracts of Curcuma zedoaria Rosc (Family: Zingiberaceae) on behavioral and radiology aspects of Freund’s Complete Adjuvant (FCA)-induced monoarthritis in left ankle joint of rats using open-field test. Traditionally, Curcuma zedoaria root has been used as anti-inflammatory and antiarthritic drug. Behavioral aspects include latency time to explore, ambulatory, rearing, grooming, urination, and defecation. Animals were divided into ten groups each of six rats, all the animals were subjected to open-field test before the induction of arthritis at 0 day and thereafter 3, 7, 14 21, 28, 35, and 42 days of postinoculation FCA injection. The rat was placed in an open field and observed all behavioral aspects for 5 minutes and radiography analysis was made on day 42. Selected doses were 10 mg/kg.i.p. Indomethacin 200 mg/kg.p.o. marketed herbal drug Rumalaya forte and 200 and 400 mg/kg.p.o. of each extracts, respectively. The results showed significant decrease in ambulation and rearing; however, increase in latency time to explore and grooming, urination, and defecation in control group, but in contrast, drug-treated groups showed significant recovery in all behavioral aspects except methanol groups. On the basis of radiography examination, control and methanol groups showed highest swelling compared with normal group; however, all drug-treated groups showed significant reduced swelling. Treatments with petroleum ether and chloroform extracts recovery were observed in behavioral and radiological aspects in arthritic rats.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI