مقالات ترجمه شده

آیا سیستم انتقال پنوماتیک در همولیز نمونه های خون بخش اورژانس نقش دارد؟

عنوان فارسی

آیا سیستم انتقال پنوماتیک در همولیز نمونه های خون بخش اورژانس نقش دارد؟


عنوان لاتین

Does Pneumatic Tube System Transport Contribute to Hemolysis in ED Blood Samples?

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3467
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مقدمه: هدف ما تعیین تفاوت همولیز میان نمونه خون های گرفته شده در بخش اورژانس است که بصورت دستی و یا بوسیلۀ سیستم انتقال پنوماتیک به آزمایشگاه ارسال شده اند. روش ها: برای تمام نمونه هایی که برای آنالیز پتاسیم ارسال شده، شاخص همولیز اندازه گیری شد. سیستم پایگاه دادۀ آزمایشگاه بیمارستان (SunQuest®) برای نتایج پتاسیم نمونه های گرفته شده بین ژانویۀ تا جولای 2014 مورد کنکاش قرار گرفت. بازه های زمانی که طی آن سیستم خاموش بوده و نمونه ها بصورت دستی به آزمایشگاه حمل شده اند از ثبت های مربوط به تعمیر و نگهداری تأسیسات تعیین شد. نتایج: طی مدت مطالعه، 15,851 نمونۀ خون بوسیلۀ سیستم انتقال پنوماتیک و 92 نمونه بصورت دستی انتقال داده شده است. نسبت نمونه های همولیزه در دو گروه تفاوت عمده ای نداشت (13.6% در برابر 13.1% [p=0.88]). نتایج با محدود کردن معیار ثابت می ماند (3.3% در برابر 3.3% [p=0.99] برای همولیز شدید و 10.3% در برابر 9.8% [p=0.88] برای همولیز خفیف). تغییرات حداقلی از نرخ همولیز طی مدت مطالعه مشاهده شد (12.6% - 14.6%). نتیجه گیری: تفاوت آماری میان درصد نمونه های همولیزه ای که بوسیلۀ سیستم پنوماتیک و یا بصورت دستی به آزمایشگاه منتقل شده اند، پیدا نشد. ممکن است ویژگی های خاصی از سیستم انتقال پنوماتیک در همولیز نقش داشته باشد (برای مثال سرعت، مسافت، جنس مواد بسته بندی). از آنجاییکه طراحی هر سیستم منحصر به فرد است، پیشنهاد ما به تأسیسات بیمارستانی، در نظر گرفتن احتمال اثرگذاری روش آنها در انتقال نمونه های بخش اورژانس بر ایجاد همولیز می باشد. [West J Emerg Med. 2016;17(5)557-560].

چکیده لاتین

Introduction: Our goal was to determine if the hemolysis among blood samples obtained in an emergency department and then sent to the laboratory in a pneumatic tube system was different from those in samples that were hand-carried. Methods: The hemolysis index is measured on all samples submitted for potassium analysis. We queried our hospital laboratory database system (SunQuest®) for potassium results for specimens obtained between January 2014 and July 2014. From facility maintenance records, we identified periods of system downtime, during which specimens were hand-carried to the laboratory. Results: During the study period, 15,851 blood specimens were transported via our pneumatic tube system and 92 samples were hand delivered. The proportions of hemolyzed specimens in the two groups were not significantly different (13.6% vs. 13.1% [p=0.90]). Results were consistent when the criterion was limited to gross (3.3% vs 3.3% [p=0.99]) or mild (10.3% vs 9.8% [p=0.88]) hemolysis. The hemolysis rate showed minimal variation during the study period (12.6%–14.6%). Conclusion: We found no statistical difference in the percentages of hemolyzed specimens transported by a pneumatic tube system or hand delivered to the laboratory. Certain features of pneumatic tube systems might contribute to hemolysis (e.g., speed, distance, packing material). Since each system is unique in design, we encourage medical facilities to consider whether their method of transport might contribute to hemolysis in samples obtained in the emergency department. [West J Emerg Med. 2016;17(5)557-560.]

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI