مقالات ترجمه شده

پویایی شناسی سیستم چیست؟ یک پژوهش نمونه ای

عنوان فارسی

پویایی شناسی سیستم چیست؟ یک پژوهش نمونه ای


عنوان لاتین

What is System Dynamics? A Paradigmatic Inquiry

مشخصات کلی

سال انتشار 2006
کد مقاله 3461
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 32
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

یک رویکرد پویایی شناسی برای سیستم وجود ندارد. به غیر از پویایی شناسی سیستم "جریان اصلی"، شیوه های مشخصی در استفاده وجود دارد. در این مقاله اکتشافی، تلاش می شود تا مفاهیم اساسی شیوه های مختلف را آشکار سازد و آنها را در چارچوب طبقه بندی پارادایم شناختی بر اساس این فرضیه های اساسی طبقه بندی کند. تشخیص پیمانهای اولیه ممکن است برای افزایش پذیرش و استفاده از پویایی سیستم مهم باشد. در اینجا نشان داده شده است که پویایی شناسی سیستم های اصلی به خوبی با چندگانگی انتقادی مطابقت دارد، که رویکردهای دیگر بیشتر Postpositivist، پراگماتیست یا سازنده گرا هستند و این که هنوز رویکردهای نمونه ای ممکن است به طور بالقوه جالب باشد. چارچوب طبقه بندی ممکن است علاوه بر این، برای پیدا کردن (i) رویکردهای متناسب با مسائل، شرایط، احزاب و اهداف، (ii) مفروضات اساسی رویکردهای مختلف و در نتیجه تفسیر و استفاده از نتایج و (iii) مسابقات سازگار و ترکیبی از پویایی سیستم رویکردهای دیگربا روش های دیگر(ologie) مرتبط باشد.

چکیده لاتین

There is not one single system dynamics approach. Apart from ’mainstream’ system dynamics, there are several distinctive practices in use. In this explorative paper, an attempt is made to reveal basic assumptions of different practices and to classify them in a paradigmatic classification framework on the basis of these basic assumptions. Revealing its basic assumptions might be important for increasing the acceptance and use of system dynamics. It will be shown here that mainstream system dynamics corresponds well with critical pluralism, that other approaches are more postpositivist, pragmatist or constructivist, and that still other paradigmatic approaches might potentially be interesting. The classification framework might be used furthermore to find (i) approaches that suit issues, circumstances, parties involved and goals, (ii) the basic assumptions of different approaches and hence the interpretation and use of the results, and (iii) consistent matches and mixes of system dynamics approaches with other method(ologie)s.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI