مقالات ترجمه شده

شیوه های نرم TQM و رضایت شغلی؛ نقش میانجی در قرارداد روانی رابطه ای

عنوان فارسی

شیوه های نرم TQM و رضایت شغلی؛ نقش میانجی در قرارداد روانی رابطه ای


عنوان لاتین

TQM Soft Practices and Job Satisfaction; Mediating Role of Relational Psychological Contract

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3443
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این تحقیق اثر مستقیم و غیرمستقیم شیوه های نرم مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت شغلی در زمینه صنعت بانکی پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است. قرارداد روانشناختی رابطه ای (RPC) تعدیل روابط بین شیوه های نرم TQM و رضایت شغلی را به عهده دارد. پرسشنامه طراحی و به 400 نفر از کادرهای مختلف مدیریت توزیع شده بود. میزان پاسخ مفید 74٪ (236 کارمند) بود. داده ها با استفاده از روش SEM-PLS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. یافته های اصلی عبارتند از: (1) سه روش نرم TQM (کار تیمی، پاداش و تشخیص و آموزش و پرورش) تاثیر مستقیمی و غیرمستقیم بر رضایت شغلی دارند. فرهنگ سازمان (OC) تاثیر مستقیمی بر رضایت شغلی ندارد. با این حال، RPC به طور قابل توجهی تاثیر غیرمستقیم OC در رضایت شغلی را تعدیل می کند. این یکی از مقالاتی است که چهار ساختار بیرونی و یک واسطه را به یک چارچوب واحد برای بررسی اثرات آن بر رضایت شغلی کارکنان در زمینه صنعت بانکی پاکستان با موفقیت ادغام کرده است.

چکیده لاتین

The present study examines the direct and indirect effect of total quality management (TQM) soft practices on job satisfaction within the context of Pakistan banking industry. Relational psychological contract (RPC) mediates the relationship between TQM soft practices and job satisfaction. A questionnaire was designed and distributed to 400 employees of different management cadres. The useful response rate was 74% (236 employees). The data were analyzed through SEM-PLS technique. The main findings are: (1) Three TQM soft practices (Teamwork, Rewards & Recognition and Education & Training) have direct and indirect significant effect on job satisfaction. Organization culture (OC) does not have a direct effect on job satisfaction; however, RPC significantly mediates the indirect effect of OC on job satisfaction. This is one of the few papers that have successfully integrated the four exogenous constructs and one mediator into a single framework to investigate their effects on employees’ job satisfaction in the context of Pakistan banking industry.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI