مقالات ترجمه شده

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: ساختارهای مالکیت، ویژگیهای هیات مدیره ، نقش واسط پاداش هیات مدیره

عنوان فارسی

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: ساختارهای مالکیت، ویژگیهای هیات مدیره ، نقش واسط پاداش هیات مدیره


عنوان لاتین

Corporate Social Responsibility: Ownership Structures, Board Characteristics & the Mediating Role ofBoard Compensation

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3423
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه به دنبال بررسی این موضوع است که آیا ساختارهای مالکیت و ویژگیهای هیات مدیره تاثیر خاصی بر افشاهای مسئولیت اجتماعی شرکت دارد و همچنین تاثیر افشای پاداش هیات مدیره را به عنوان یک نقش واسط بر افشای CSR در شرکتهای ثبت شده مالزی بررسی می کند .نمونه 100 شرکت بزرگ که بر اساس درآمد مرتب شده و تحلی لمحتوای گزارشات سالیانه شرکت برای ارزیابی افشای CSR و افشای پاداش هیات مدیره استفاده شده است . تحلیل رگبرسیون چندگانه سلسله مراتبی نشان دهنده نقش واسط افشای پاداش هیات مدیره است که مشخص شده دارای رابطه خطی با سطح 1 درصد با میزان افشای مسئولیت اجتماعی شرکت دارد.

چکیده لاتین

This study investigates whether ownership staicttrres and board characteristics have significant influence on corporate social responsibility (CSR) disclosureas well as the effect of boardcompensation disclosure as a mediating roleon CSR disclosure in Malaysian listed companies. A sample oflOO largest companies which is ranked by revenues and a content analysis of company annual reports has been used to measure the CSR disclosure and board compensation disclosure. The hierarchical multiple regression analysis revealed the mediating role of board compensation disclosure is found statistically linear relationship at 1% level with the extent of corporate social responsibility disclosure

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI