مقالات ترجمه شده

بررسی اجزای ردپای آب دانه

عنوان فارسی

بررسی اجزای ردپای آب دانه


عنوان لاتین

Review of water footprint components of grain

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3407
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله International Technical Postgraduate Conference
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

رشد سریع جمعیت جهانی، توسعه اقتصادی ، کشاورزی و الگوی اقلیمی متداول از جمله جنبه های دخیل برای کمبود آب است. در کشورهای کم و متوسط درآمد، کشاورزی بالاترین سهم را در میان بخش کاربری آب می گیرد. تقاضا برای غلات در سراسر جهان گسترده است. از این رو، این مطالعه مقالات منتشرشده مربوط به کمیت ردپای آب دانه را بررسی می کند. بررسی نشان می دهد که روشهای مختلفی در تعیین کمیت ردپای آب وجود دارد. در ردپای آب بحرانی ، سه (سبز، آبی، خاکستری) یا دو جزء (سبز، آبی) ردپای آب درگیر هستند. با اینحال، یک مطالعه وجود دارد که اصطلاح جدیدی در ارزیابی ردپای آب، ردپای سفید آب معرفی کرده است. آسیب پذیری روشهای مختلف در انجام مقایسه میان ردپای آب مشکل است. منبع برجسته در مشارکت ردپای آب بالا نیز متفاوت است. در برخی از مطالعات، ردپای آب سبز نقش مهمی بازی می کند. در مقابل، مطالعات کمی ردپای آبی آب را مؤثرترین جزء در ردپای آب یافتند. این الگوی نوسان تحت تاثیر جنبه های مختلف، یعنی، ویژگیهای اقلیمی منطقه ای، عملکرد محصول و انواع محصول قرار می-گیرد.

چکیده لاتین

Burgeoning global population, economic development, agriculture and prevailing climate pattern are among aspects contributed to water scarcity. In low and middle income countries, agriculture takes the highest share among water user sector. Demand for grain is widespread all over the globe. Hence, this study review published papers regarding quantification of water footprint of grain. Review shows there are various methods in quantifying water footprint. In ascertaining water footprint, three (green, blue, grey) or two (green, blue) components of water footprint involved. However, there was a study introduced new term in evaluating water footprint, white water footprint. The vulnerability of varying methods is difficulty in conducting comparative among water footprint. Salient source in contributing high water footprint also varies. In some studies, green water footprint play major role. Conversely, few studies found out blue water footprint most contributing component in water footprint. This fluctuate pattern influenced by various aspects, namely, regional climatic characteristics, crop yield and crop types.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI