مقالات ترجمه شده

بکرزایی به عنوان استراتژی زندگی در میان کرم های پنیر راسته ی اوروپودینا (Acari: Mesostigmata)

عنوان فارسی

بکرزایی به عنوان استراتژی زندگی در میان کرم های پنیر راسته ی اوروپودینا (Acari: Mesostigmata)


عنوان لاتین

Parthenogenesis as a life strategy among mites of the suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata)

مشخصات کلی

سال انتشار 2004
کد مقاله 3406
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله نتایجی از مشاهدات را ارائه می دهد که مربوط به پدیده بکرزایی درمیان کرم های پنیر اروپایی راسته ی اروپودینا هستند. تجزیه و تحلیل نسبت جنسی از 66 گونه ی لهستانی نشان داد که 18 نفر از آنها (بیش از یک چهارم از گونه های مورد مطالعه) فقط از ماده ها تشکیل شده است. نویسندگان هیچ رابطه معنی داری بین توزیع جغرافیایی و عدم وجود نرها در جمعیت مشاهده نکردند. جمعیتی متشکل از ماده ها به طور کامل درمیان گونه های به طور گسترده توزیع شده و همچنین در میان گونه های مشخص شده با گستره جغرافیایی محدود مشاهده شدند. با این وجود، افزایش در تعداد گونه های پارتنوژنزها، به ویژه به عنوان یک درصد از جانداران اروپای میانه و اسکاندیناوی نیز مشاهده شدند. گونه هایی که بدون نرها تولید می شدند با بستر جنگل و خاک مرتبط بودند, در حالی که گونه های دوجنسی "مشتاقانه" ساکن مناطق مختلف نسبتا ناپایدار و موقت (مانند چوب مرده، لانه پرندگان یا پستانداران کوچک) بودند. نویسندگان می خواهند نقش بیولوژیکی گاه به گاه نرها را برای گونه هایی تعریف کنند که تقریبا به طور کامل متشکل ازماده ها است و در مورد جنبه های زیست محیطی و تکاملی بکرزاها در کرم های پنیر راسته ی اورپودینا بحث کنند.

چکیده لاتین

This paper presents the results of observations concerning the phenomenon of parthenogenesis among European mites of the suborder Uropodina. An analysis of the sex ratios of 66 Polish species revealed that 18 of them (more than one fourth of the examined species) consisted only of females. The authors observed no significant relationship between geographical distribution and the lack of males in the population. Populations consisting entirely of females were observed among widely distributed species as well as among species characterized by narrow geographical ranges. Nonetheless, an increase in the number of parthenogenetic species, especially as a percentage of Middle European and Scandinavian fauna, was also discernible. Species that reproduced without males were associated with forest litter and soil, whereas bisexual species “eagerly” inhabited various relatively unstable and temporary microenvironments (for instance, dead wood, birds’ or small mammals’ nests). The authors aim to define the biological role of occasionally appearing males for the species consisting almost entirely of females and discuss ecological and evolutionary aspects of parthenogenesis in mites of the suborder Uropodina.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI