مقالات ترجمه شده

مطالعه‌ای بر عملکرد فونداسیون‌های شمع-رادیه بهینه سازی شده با شمع‌های متصل شده و بدون اتصال در سه تاریخچه موردی

عنوان فارسی

مطالعه‌ای بر عملکرد فونداسیون‌های شمع-رادیه بهینه سازی شده با شمع‌های متصل شده و بدون اتصال در سه تاریخچه موردی


عنوان لاتین

Study on optimized piled-raft foundations (PRF) performance with connected and non-connected piles- three case histories

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 3376
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله International Journal of Civil Engineering
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مشاهده شده است که فونداسیون‌های رادیه (گسترده) قادر به تحمل بخش زیادی از بارها می‌باشند وقتی که آنها به همراه با یک گروه شمع باشند. سهم هر دو رادیه و شمع‌ها در حمل بارهای سربار در نظر گرفته شده است که با لحاظ سختی و مقاومت المان‌ها در سیستم می‌باشد، به عبارت دیگر رادیه و خاک اطراف. شمع‌ها معمولا نه تنها برای اطمینان از پایداری کلی فونداسیون لازم می‌باشد بلکه برای فعالیت به عنوان کاهنده نشست لازم می‌باشد. یک روش طراحی دیگری وجود دارد که در آن شمع‌ها متصل نمی‌باشند تا نشست کاهش داده شود، که با نام "شمع‌های کاهنده نشست بدون اتصال" شناخته می‌شود تا اسختی سیستم افزایش داده شود. در این مقاله، تحلیل اجزای محدود دو بعدی و سه بعدی سیستم‌های رادیه-شمع متصل شده و بدون اتصال بر روی سه مورد مطالعاتی انجام شده است که عبارتند از یک ساختمان مسکونی 12 طبقه در ایران، یک برج دوقلوی39 طبقه در اندونزی و برج Messeturm به ارتفاع 256m در فرانکفورت آلمان. تحلیل‌ها شامل بررسی تاثیر پارامترهای مختلف است، برای مثال فواصل شمع‌ها، طول مدفون، ترتیب قرار گرفتن شمع‌ها و ضخامت رادیه تا طراحی بهینه شود. نقش هر پارامتر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه پارامتریک و مقایسه با چند اندازه‌گیری صحرایی بیانگر تمرکز شمع‌ها در مساحت مرکزی فونداسیون در طرح بهینه سازی با حداقل طول کل شمع‌ها بدست آمده است که بصورت پارامتر کنترلیبرای طراحی بهینه در نظر گرفته شده است. این امر را می‌توان بصورت یک معیاری برای پروژه با هزینه کارآمد در نظر گرفت. از طرف دیگر، سیستم‌های رادیه-شمع بدون اتصال را می‌تواند به مقدار قابل توجهی نشست‌ها و لنگرهای خمشی داخلی رادیه را با افزایش سختی لایه خاک زیرین بکاهد. نهایتا، مقایسه بیانگر آن است که تحلیل دو بعدی و ساده تقریبا نتایج مشابه مصرف زمان و تحلیل سه بعدی پیچیده دارد.

چکیده لاتین

It has been realized that the raft (mat) foundations are capable of bearing very large loads when they are assisted with a pile group. The contribution of both raft and piles to carry the surcharge loads is taken into account, considering the stiffness and strength of involved elements in the system, i.e. piles, raft and surrounding soil. The piles are usually required not to ensure the overall stability of the foundation but to act as settlement reducers. There is an alternative design in which, the piles are nonconnected from the raft to reduce the settlement, which are then known to be "settlement reducer non-connected piles" to increase the system stiffness. In this paper, two and three dimensional finite element analysis of connected and non-connected pile-raft systems are performed on three case studies including a 12-storey residential building in Iran, a 39-storey twin towers in Indonesia, and the Messeturm tower, 256m high, in Frankfurt, Germany. The analyses include the investigation of the effect of different parameters, e.g. piles spacing, embedment length, piling configuration and raft thickness to optimize the design. The role of each parameter is also investigated. The parametric study results and comparison to a few field measurements indicate that by concentrating the piles in the central area of the raft foundation the optimum design with the minimum total length of piles is achieved, which is considered as control parameter for optimum design. This can be considered as a criterion for project cost efficiency. On the other hand, non-connected piled-raft systems can significantly reduce the settlements and raft internal bending moments by increasing the subsoil stratum stiffness. Finally, the comparison indicates that simple and faster 2D analysis has almost similar results to the time consuming and complicated 3D analysis.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI