مقالات ترجمه شده

تحلیل مقایسه‌ای اثرات اندرکنش مختلف برای رادیه شمع در ماسه با استفاده از آزمایش‌های سانتریفوژ

عنوان فارسی

تحلیل مقایسه‌ای اثرات اندرکنش مختلف برای رادیه شمع در ماسه با استفاده از آزمایش‌های سانتریفوژ


عنوان لاتین

Comparative Analysis of Various Interaction Effects for Piled Rafts in Sands Using Centrifuge Tests

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3361
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله فاقد منبع
نشریه ASCE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در مطالعه حاضر، پاسخ‌های بار و اثرات اندرکنش رادیه شمع مدفون در ماسه مورد بررسی قرار گرفته است. یک سری آزمایش بار سانتریفوژ با استفاده از انواع مدل فونداسیون مختلف انجام شده است. شمع‌های تک، گروه شمع‌ها، رادیه شمع‌ها، و رادیه‌های بدون شمع در آزمایش‌ها برای تحلیل اثرات اندرکنش مختلف رادیه‌های شمع بکار گرفته شده‌اند. منحنی‌های بار-نشست رادیه‌های شمع مشابه با گروه شمع‌ها برای بازه نشست اولیه بوده و مشابه با رادیه‌های شمع با افزایش نشست شده است. ضرایب اندرکنش گروه شمع، شمع به رادیه و رادیه به شمع حالت وابستگی و تغییرات غیرخطی با نشست را از خود نشان داده‌اند. هر دو ضریب اندرکنش شمع به رادیه و رادیه به شمع در بازه نشست اولیه کاهش یافت و با افزایش نشست افزایش یافته است. بازه مقادیر ضریب اندرکنش شمع به رادیه بسیار بزرگتر از بازه مقادیر برای ضریب اندرکنش رادیه به شمع بوده است. پاسخ بار و رابطه انتقال بار شمع‌ها برای رادیه‌های شمع از تک شمع‌ها متفاوت بوده است که نشان دهنده تاثیر اندرکنهش رادیه به شمع در منطقه بالاتر از خاک غالب بوده است. ضریب انتقال ایمنی برای رادیه‌ها همیشه بیشتر از ضریب ایمنی شمع‌ها و رادیه‌های با شمع بوده است چراکه ظرفیت تحمل بار انتقال کمتر رادیه‌ها است.

چکیده لاتین

In the current study, the load responses and interaction effects of piled rafts embedded in sands were investigated. A series of centrifuge load tests were conducted using different types of model foundations. Single piles, group piles, piled rafts, and unpiled rafts were adopted in the tests to analyze various interaction effects of piled rafts. The load-settlement curves of piled rafts were similar to those of group piles for the initial settlement range and became similar to those of rafts as settlement increased. The pile-group, pile-to-raft, and raft-to-pile interaction factors showed state-dependent and nonlinear variations with settlement. Both pile-to-raft and raft-to-pile interaction factors decreased within the initial settlement range and increased with increasing settlement. The range of pile-to-raft interaction factor values was much larger than the range of values for the raft-to-pile interaction factor. The load response and load transfer relationship of piles for piled rafts were different from those of single piles, showing that the effect of raft-to-pile interaction was more dominant within the upper soil zone. The mobilized factor of safety for rafts was always higher than the safety factor of piles and piled rafts because of the lower mobilized load-carrying capacity of rafts.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI