مقالات ترجمه شده

مطالعه‌ای بر رفتار لرزه‌ای فونداسیون شمع رادیه برای ذخایر مخازن نفتی با استفاده از آزمایش‌های مدل سانتریفوژ

عنوان فارسی

مطالعه‌ای بر رفتار لرزه‌ای فونداسیون شمع رادیه برای ذخایر مخازن نفتی با استفاده از آزمایش‌های مدل سانتریفوژ


عنوان لاتین

A Study on Seismic Behavior of Piled Raft Foundation for Oil Storage Tanks using Centrifuge Model Tests

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3356
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

بدلیل عملکرد مخازن ذخایر نفتی طی زلزله‌ های قوی پیشین این زیرسازه‌ها باید با دقت بیشتری بخصوص در برابر روانگرایی خاک در نظر گرفته شود. سیستم‌های فونداسیون شمع رادیه (PRF) به نظر می‌رسد که یک سیستم فونداسیون منطقی برای این سازه‌ها باشد در حالی که بعضی از تراز نشست برای مخازن نفتی مجاز می‌باشد. البته، PRF دارای اندکنش پیچیده با خاک دارد اگر مخزن بر روی خاک روانگرا قرار گرفته باشد چراکه تغییرات شدیدی از سختی خاک زیر مخزن شکل می‌گیرد. در این مقاله آزمایش‌های سانتریفوژ انجام شده است تا رفتار مکانیکی مخزن نفتی که بر روی فونداسیون شمع رادیه و ماسه روانگرا قرار گرفته است مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق دو نوع فونداسیون در نظر گرفته شده است، یک فونداسیون دال و دیگری فونداسیون شمع رادیه. در حالت فونداسیون شمع رادیه دو روش مختلف نصب شمع (شمع‌های کوبشی و غیرکوبشی) مدل شده است و نتایج با یکدیگر مورد قیاس قرار گرفته است. تمام شمع‌های مدل شده از نوع شمع‌های اصطکاکی می‌باشد که در ماسه یکنواخت شناور می‌باشد. با استفاده از نتایج مشاهده شده، همانند اضافه فشار آب منفذی زمین، چرخش و نشست مخزن، شتاب‌های مخزن و فشارهای پایه رادیه، جابجایی دائم و دینامیکی فونداسیون شمع رادیه مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد فونداسیون شمع رادیه برای مخازن نفتی در زمین روانگرا مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده لاتین

Because of the performance of oil storage tanks during the huge previous earthquakes these infrastructures should be more considered especially against soil liquefaction. Piled Raft Foundation (PRF) seems to be a rational foundation system for these structures while some level of settlement is permitted for oil tanks. However, PRF has a complex interaction with soil if the tank rests on the liquefiable soil because of extreme change of the soil stiffness under the tank. In this paper some centrifuge tests were performed to investigate the mechanical behavior of oil tank supported by piled raft foundation on liquefiable sand. In this research two types of foundations were considered, one is slab foundation and another one is piled raft foundation. In the case of piled raft foundation two different methods of pile installation (Driven and non-Driven piles) were modelled and the result was compared. All the modelled piles are friction piles which are floating in the uniform sand. Using the observed results, such as excess pore water pressures of the ground, rotation and settlement of the tank, accelerations of the tank and the raft base pressures, dynamic and permanent displacement of the piled raft foundation are investigated and applicability of piled raft foundation for oil tanks on liquefiable ground is discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI