مقالات ترجمه شده

پیکربندی پویای زنجیره تامین به عنوان یک نتیجه از توسعه محصول جدید

عنوان فارسی

پیکربندی پویای زنجیره تامین به عنوان یک نتیجه از توسعه محصول جدید


عنوان لاتین

Supply chain dynamic configuration as a result of new product development

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 3346
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Applied Mathematical Modelling
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

این مطالعه پیکربندی شبکه زنجیره تامین را در محیط نوآورانه بررسی می کند در حالی که توسعه محصول جدید (NPD) بر تنظیمات زنجیره تامین تأثیر می گذارد (SCC). زمان معرفی محصول جدید تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بازار دارد در حالی که تأثیر آن بر پیکربندی زنجیره تامین نیز قابل توجه است. یکپارچگی تامین کننده با معرفی محصول جدید پارامتر کلیدی برای معرفی محصول جدید با موفقیت است. که ممکن است به تنظیم مجدد زنجیره تامین هم کمک کند. در نتیجه با در نظر گرفتن مفهوم توسعه محصول جدید، ممکن است ما با پیکربندی زنجیره تامین پویا در طول زمان افقی برنامه ریزی شده روبرو شویم. در این مطالعه، یک مدل جدید ارائه شده است برای در نظر گرفتن پیکربندی پویای یک زنجیره تامین با توسعه محصولات جدید. در مدل پیشنهادی، پیکربندی پویای یک زنجیره تامین و زمان راه اندازی محصول جدید به طور همزمان بهینه شده است. مدل پیشنهادی تولید، برنامه ریزی فروش و حمل و نقل برای کل زنجیره تامین به منظور دستیابی به یکپارچه سازی و تامین کارآمد را در نظر می گیرد. سپس برخی از تحلیل های عددی برای نشان دادن کاربرد مدل پیشنهادی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه محصول جدید تأثیر قابل توجهی بر پیکربندی زنجیره تامین دارد.

چکیده لاتین

This study considers supply chain network configuration in an innovative environment while the new product development (NPD) will affect the supply chain configuration (SCC). The time of new product introduction has a significant effect on the market performance while it has an effect on the supply chain configuration. Supplier integration into the new product introduction is the key parameter for successfully new product introduction, which may contribute to supply chain reconfiguration. Consequently By considering the new product development concept, we may face with dynamic supply chain configuration during a planning horizontal time. In this study, a new model is presented to consider the dynamic configuration of a supply chain by developing new products. In the proposed model, the dynamic configuration of a supply chain and the new product launching time is optimized simultaneously. The proposed model considers production, sales and transportation planning for the entire supply chain in order to achieve an integrative and efficient supply as well. Then some numerical analyses have been done to show the applicability of the proposed model. The results show that the new product development has a significant effect on the configuration of supply chain.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI