مقالات ترجمه شده

دیابت میتوکندریایی

عنوان فارسی

دیابت میتوکندریایی


عنوان لاتین

Mitochondrial Diabetes

مشخصات کلی

سال انتشار 2004
کد مقاله 3328
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

جهش در DNA میتوکندری (mtDNA) مرتبط با بیماری های مختلفی است. چند جهش mtDNA به شدت با دیابت ارتباط دارند، شایع ترین جهش A3243G در ژن tRNA (Leu UUR) ، که در DNA میتوکندری کدگذاری شده است میباشد. این مقاله ویژگی های بالینی دیابت میتوکندری و تشخیص مولکولی آن را توصیف می کند. علاوه بر این، تحولات اخیر در مکانیزم های پاتوفیزیولوژی و مولکولی که منجر به یک وضعیت دیابتی می شود، مشخص می شود. تکامل تدریجی سلولهای بتا پانکراس در برابر پیری، به جای مقاومت به انسولین، مکانیسم اصلی در ایجاد عدم تحمل گلوکز است. حاملان جهش A3243G در طی یک گیره ی هیپرگلیسمی (پر قندی خون) در 10 میلی مول در لیتر گلوکز، کاهش قابل توجهی در ترشح انسولین مرحله ی اول و دوم در مقایسه با غیر حامل ها نشان دادند. مکانیزم مولکولی که جهش A3243G بر ترشح انسولین تأثیر می گذارد، ممکن است موجب کاهش سطح ADP / ATP سیتوزول شده و منجر به بازنشانی سنسور گلوکز در سلول بتای پانکراس شود، مانند آغاز دیابت در بیماران جوان (MODY) -2 ٬ که فرم غیر پیشرونده دیابت دارند٬ دیابت میتوکندری نشان دهنده وخامت وابسته به سن در عملکرد پانکراس است که نشان دهنده دخالت فرآیندهای اضافی است. علاوه بر این، می توان انتظار داشت که تمام موتاسیون های mtDNA که روی سنتز ATP تاثیر می گذارد منجر به دیابت می شود. این در تضاد با مشاهدات بالینی است. منشا وخامت در عملکرد پانکراس در حاملان جهش A3243G و ارائه ATPو دیگر عوامل حاصل از میتوکندری مانند گونه های اکسیژن واکنشی به توسعه دیابت مورد بحث منجر شده است.

چکیده لاتین

Mutations in mitochondrial DNA (mtDNA) associate with various disease states. A few mtDNA mutations strongly associate with diabetes, with the most common mutation being the A3243G mutation in the mitochondrial DNA-encoded tRNA(Leu,UUR) gene. This article describes clinical characteristics of mitochondrial diabetes and its molecular diagnosis. Furthermore, it outlines recent developments in the pathophysiological and molecular mechanisms leading to a diabetic state. A gradual development of pancreatic -cell dysfunction upon aging, rather than insulin resistance, is the main mechanism in developing glucose intolerance. Carriers of the A3243G mutation show during a hyperglycemic clamp at 10 mmol/l glucose a marked reduction in firstand second-phase insulin secretion compared with noncarriers. The molecular mechanism by which the A3243G mutation affects insulin secretion may involve an attenuation of cytosolic ADP/ATP levels leading to a resetting of the glucose sensor in the pancreatic -cell, such as in maturity-onset diabetes of the young (MODY)-2 patients with mutations in glucokinase. Unlike in MODY2, which is a nonprogressive form of diabetes, mitochondrial diabetes does show a pronounced age-dependent deterioration of pancreatic function indicating involvement of additional processes. Furthermore, one would expect that all mtDNA mutations that affect ATP synthesis lead to diabetes. This is in contrast to clinical observations. The origin of the age-dependent deterioration of pancreatic function in carriers of the A3243G mutation and the contribution of ATP and other mitochondrion-derived factors such as reactive oxygen species to the development of diabetes is discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI