مقالات ترجمه شده

اندازه گیری غیر مستقیم غلظت کفساز بر اساس منحنی های l-CCC

عنوان فارسی

اندازه گیری غیر مستقیم غلظت کفساز بر اساس منحنی های l-CCC


عنوان لاتین

Indirect measurement of frother concentration based on l-CCC curves

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3318
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Minerals Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

غلظت به هم آمیختگی بحرانی محلی I-CCC، رابطه ای بین غلظت کفساز و نرخ جریان گاز Qg′ را نشان می دهد که در آن به هم آمیختگی در یک لوله مویی (مویرگی) شروع به به هم آمیختگی می کند. چنین رابطه ای در این کار استفاده می شود تا غلظت کفساز تعیین گردد. محلولی با غلظت کفساز ناشناخته مورد آزمایش قرار گرفته تا Qg′ تعیین گردد و غلظت از یک منحنی I-CCC مرجع تعیین می شود که قبلا برای مورد آزمایش قرار دادن کفساز تعیین شده بود. تکنیک ساده بوده و اجرای آن آسان است. تعیین منحنی I-CCC مرجع یک ساعت یا کمتر از آن وقت می گیرد، که بعد از آن اندازه گیری ها بسیار سریع بوده و برای هر نمونه بیشتر از 5 دقیقه وقت نمی گیرد. این تکنیک در برابر کل روش کربن آلی (TOC)، برای یک سری از نمونه هایی با غلظت کفساز نامعلوم، برای سه کفساز مختلف با یک ضریب همبستگی R2 برابر با 0.997، تأیید شد. اندازه گیری ها تحت تاثیر حضور زانتات در سیستم قرار نمی گیرند، هنگامی که از MIBC به عنوان یک کفساز که احتمال استفاده آن را نشان می دهد استفاده می شود، که با تحلیل TOC برای تعیین غلظت هم کفساز و هم زانتات با تعادل جرم ترکیب شده است.

چکیده لاتین

The local critical coalescence concentration l-CCC presents a relationship between frother concentration and the gas flow rate Q0 g at which coalescence starts to occur at a capillary tube. Such a relationship is used in this work to determine frother concentration. The solution with unknown frother concentration is tested to determine Q0 g and the concentration is determined from a reference l-CCC curve that has been previously determined for the frother to be tested. The technique is simple, and easy to implement. The determination of the reference l-CCC curve takes 1 h or less, after which the measurements are very quick, taking no more than 5 min per sample. The technique was validated against the total organic carbon (TOC) method for a series of samples of unknown frother concentration, for three different frothers, with a correlation coefficient R2 equal to 0.997. The measurements are not affected by the presence of xanthate in the system, when using MIBC as a frother, which suggests the possibility of using it, combined with TOC analysis to determine both frother and xanthate concentration by mass balancing.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI