مقالات ترجمه شده

افسردگی تنهایی اجتماعی بودن در افراد سالخورده

عنوان فارسی

افسردگی تنهایی اجتماعی بودن در افراد سالخورده


عنوان لاتین

Loneliness Depression Sociability in Old Age People

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3315
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله International Journal of Social Impact
نشریه International Journal of Social Impact
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تنهایی یک احساس درونی و منفی مرتبط با تجربه شخصی فرد از کمبود ارتباطات اجتماعی می باشد. تعیین کننده های تنهایی اغلب اوقات بر اساس دو مدل علت و معلولی تعریف می شوند. اولین مدل عوامل بیرونی را بررسی می کند که در شبکه اجتماعی به عنوان ریشه تنهایی وجود ندارند؛ درحالیکه دومین مدل تبیینی به عوامل درونی از قبیل عوامل شخصیتی و روانشناختی اشاره دارد. تنهایی می تواند باعث پیامدهای جدی مرتبط با سلامتی بشود. تنهایی یکی از سه عامل اصلی است که به سمت افسردگی سوق می دهد (Green و همکاران، 1992) و دلیل مهم خودکشی و تلاش به خودکشی می باشد. مطالعه ی انجام شده توسط Hansson era (1987) حاکی از آن بود که تنهایی با تعدیل روانشناختی ضعیف، عدم رضایت از خانواده و ارتباطات اجتماعی ضعیف در ارتباط است.

چکیده لاتین

Loneliness is a subjective, negative feeling related to the person's own experience of deficient social relations. The determinants of loneliness are most often defined on the basis of 2 causal models. The first model examines the external factors, which are absent in the social network, as the root of the loneliness; while the second explanatory model refers to the internal factors, such as personality and psychological factors. Loneliness may lead to serious health-related consequences. It is one of the 3 main factors leading to depression (Green et al., 1992), and an important cause of suicide and suicide attempts. A study carried out by Hansson era/. (1987) revealed that loneliness was related to poor psychological adjustment, dissatisfaction with family and social relationships.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI