مقالات ترجمه شده

استفاده از لوسیمندان در موارد پس از عمل،بعد از جراحی ترمیم بیماری قلبی مادرزادی در کودکان

عنوان فارسی

استفاده از لوسیمندان در موارد پس از عمل،بعد از جراحی ترمیم بیماری قلبی مادرزادی در کودکان


عنوان لاتین

Use of Levosimendan in Postoperative Setting After Surgical Repair of Congenital Heart Disease in Children

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3314
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Pediatr Cardiol
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

برون ده قلبی پایین یکی از شایع ترین عوارض بعد از جراحی قلب است. لوسیمندان ، عامل جدید اینوتروپ است که، در بیماران بزرگسال نشان داده شده که برای درمان موثر ، در زمان عدم موثر بودن درمان کلاسیک کاربرد دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر لوسیمندان بر پارامترهای برون ده قلبی در کودکان دچار بیماری قلبی با سندرم برون ده قلبی پایین (LCOS) می باشد. ما یک بررسی گذشته نگر روی 62 کودک بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان (PICU) پس از عمل جراحی قلب انجام دادیم که نشان داد بیماران LCOS به درمان متعارف کاتکولامین پاسخ نداده و لوسیمندان را به عنوان درمان نجات بخش دریافت کردند. پارامترهای LCOS ، مانند دیورز، اشباعیت اکسیژن ورید مرکزی (SvO2)، تفاوت CO2 وریدی به شریانی (∆avCO2) و لاکتات پلاسمایی با وضعیت قبل از درمان و در 3، 6، 12 و 24 ساعت بعد از شروع تزریق لوسیمندان مقایسه شد. ما همچنین این اثر را بر روی نمره اینوتروپیک وازواکتیو (VIS)، اثرات معکوس و مرگ و میر بررسی کردیم. پس از شروع تزریق لوسیمندان، دیورز (1.1 در مقابل 3.51 میلی لیتر / کیلوگرم در ساعت، 0.001 = p) و SvO2 (59.5 در مقابل 63.3٪، 0.26= p ) به طور معنی داری در طی 24 ساعت تزریق افزایش یافته و در همان زمان ، لاکتات پلاسمایی (2.3 در مقابل 1.3 میلی مول / لیتر، 0.001 = p ) کاهش یافت. avCO2 ∆ (10.8 در مقابل 9.4 میلی متر جیوه ،0.21 p = ) و VIS (44.5 در مقابل 22.5،0.143 p=) نیز ، اما نه به طور قابل توجهی، کاهش یافته است. هیچ عوارض جانبی مشاهده نشد. مرگ و میر در این گروه از بیماران 16٪ بود. لوسیمندان یک درمان موثر در کودکان دچار LCOS پس از جراحی قلب مادرزادی است. تحقیقات ما تایید میکند که بهبود برون ده قلبی در سایر مطالعات کودکان بدون عوارض جانبی نامطلوب نشان داده شده است.

چکیده لاتین

Low cardiac output is one of the most common complications after cardiac surgery. Levosimendan, a new inotrope agent, has been demonstrated in adult patient to be an effective treatment for this purpose when classical therapy is not effective. The aim of this study was to evaluate the effect of Levosimendan on cardiac output parameters in cardiac children with low cardiac output syndrome (LCOS.). We carried out a retrospective analysis on 62 children hospitalized in our pediatric intensive care unit (PICU) after cardiac surgery, which demonstrated LCOS not responding to classical catecholamine therapy and who received levosimendan as rescue therapy. LCOS parameters like diuresis, central venous oxygen saturation (SvO2), venous-to-arterial CO2 difference (DavCO2), and plasmatic lactate were compared before therapy and at 3, 6, 12, and 24 h after the beginning of the levosimendan infusion. We also analyzed the effect on the Vasoactiveinotropic score (VIS), adverse events, and mortality. After the beginning of levosimendan infusion, diuresis (1.1 vs. 3.5 ml/kg/h, p = 0.001) and SvO2 (59.5 vs. 63.3%, p = 0.026) increased significantly during the 24 h of infusion, and at the same time, plasmatic lactate (2.3 vs. 1.3 mmol/l, p\0.001) decreased. DavCO2 (10.8 vs. 9.4 mmHg, p = 0.21) and the VIS (44.5 vs. 22.5, p = 0.143) also decreased, but not significantly. No side effects were noted. The mortality in this patient group was 16%. Levosimendan is an effective treatment in children presenting LCOS after congenital heart surgery. Our study confirms the improvement of cardiac output already shown in other pediatric studies, with no undesirable side effects.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI