مقالات ترجمه شده

درمان های مکمل و جایگزین نسبت به تسکین درد زایمان : بررسی مقایسه ای بین درمان موسیقی و ماساژ نقطه ای هوگو بایخ

عنوان فارسی

درمان های مکمل و جایگزین نسبت به تسکین درد زایمان : بررسی مقایسه ای بین درمان موسیقی و ماساژ نقطه ای هوگو بایخ


عنوان لاتین

Complementary and alternative therapies to relieve labor pain: A comparative study between music therapy and Hoku point ice massage

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3300
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Complementary Therapies in Clinical Practice
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پیش زمینه و هدف: درد ، تجربه عمومی برای زنان در طول مدت زایمان است . در تحقیق کنونی ما ، اثر دو نوع روش تسکینی درد غیر داروئی که عبارتند از : درمان موسیقی و ماساژ نقطه ای هوگو با یخ را در شدت درد زایمان را مقایسه کردیم . روش ها : این روش کنترل شده ، تصادفی مؤثر در آینده در شهرکرد ایران از سپتامبر 2013 تا ژوئن 2014 انجام شده است. ما به صورت تصادفی 90 زن که دارای یک اولاد بودند را مشخص کردیم کسانی که زایمان نرمالی را در سه گروه از آنها پیش بینی می شود . گروه A درمان موسیقی و گروه B درمان ماساژ نقطه ای هوگو با یخ و گروه C مراقبت های معمولی زایمان را دریافت کردند . شروع مرحله فعالیت(دهانه رحم 14 cm) وقبل وبعد از هر اقدام (دهانه رحم 4 , 6 . 8 cm) شدت درد زایمان بااستفاده از مقیاس ویژوآل آنالوگ ارزیابی شده است. نتایج: در شروع مرحله فعال ، میانگین نمرات VAS برابر با 1.29± 58/5 ،31 /1 ± 42/5 ،37/1± 13/6 در زنان گروه های A و B و C (به ترتیب) بودند (p>0/05) ، بعد از اقدامات میانگینی ، امتیازات درد به صورت معنی داری در هر نقطه زمانی در گروههای زنان A و B نسبت به گروه C پایین تر بوده (p<0/05) اگرچه امتیازات مربوط به درد و یک روند کاهشی را بعد از دخالت در گروه A نسبت به آن در گروه B نشان داده شده است. تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری معنی دار بوده است . (P>0/05) نتایج : درمان موسیقی و ماساژ نقطه ای هاگو با یخ به آسانی در دسترس بوده و یک روش ارزان می باشد و اثر مشابهی در تسکین درد زایمان دارند.

چکیده لاتین

Background & aim: Pain is a common experience for women during labor. In the present study, we compared the effect of two types of non-pharmacological pain relief methods “music therapy” and “Hoku point ice massage” on the severity of labor pain. Methods: This prospective, randomized, controlled trial was conducted in Shahrekord, Iran, from September 2013 to June 2014. We randomly assigned 90 primiparous women who expected a normal childbirth into three groups: group “A” received music therapy, group “B” received Hoku point ice massage, and group “C” received usual labor care. At the beginning of the active phase (4 cm cervical dilation) and before and after each intervention (at dilations 4, 6, and 8 cm), the intensities of labor pain were measured using Visual Analogue Scale (VAS). Results: At the beginning of the active phase, the mean VAS scores were 5.58 ± 1.29, 5.42 ± 1.31, and 6.13 ± 1.37 in the women in groups “A,” “B,” and “C,” respectively (P > 0.05). After the intervention, the mean pain scores were significantly lower at all of the time points in groups “A” and “B” than in group “C” women (P < 0.05). Although the pain scores showed a more decreasing trend after the intervention in group “A” than that in group “B,” the difference between the two groups was not statistically significant (P > 0.05). Conclusions: Music therapy and Hoku point ice massage are easily available and inexpensive methods and have a similar effect in relieving labor pain.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI