مقالات ترجمه شده

ارتباط نشانگرهای چندشکل ژن های FTO، KCNJ11، CDKAL1، SLC30A8 و CDKN2B با دیابت نوع 2 در جمعیت روسیه

عنوان فارسی

ارتباط نشانگرهای چندشکل ژن های FTO، KCNJ11، CDKAL1، SLC30A8 و CDKN2B با دیابت نوع 2 در جمعیت روسیه


عنوان لاتین

Association of polymorphic markers of genes FTO, KCNJ11, CDKAL1, SLC30A8, and CDKN2B with type 2 diabetes mellitus in the Russian population

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3298
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سابقه. ارتباط دیابت نوع 2 (T2DM) با ژن های KCNJ11، CDKAL1، SLC30A8، CDKN2B و FTO در جمعیت روسیه به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مطالعه، ما فراوانی جمعیت نشانگرهای چند شکل این ژن ها را مورد آنالیز قرار دادیم. روش ها. این مطالعه شامل 862 بیمار مبتلا به T2DM و 443 نفر از گروه شاهد با منشاء روسیه بود. در همه نمونه ها، تعیین ساختار ژنتیکی 10 چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) ژن ها با استفاده از real-time PCR (سنجش TaqMan) صورت گرفت. HOMA-IR و HOMA-β به ترتیب برای اندازه گیری مقاومت به انسولین و عملکرد ترشحی سلول β مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز فراوانی توزیع نشانگرهای چند شکل برای ژن های KCNJ11، CDKAL1، SLC30A8 و CDKN2B در جمعیت روسیه نشان داد که ارتباط معنی داری با T2DM دارند. ارتباط بین ژن FTO و T2DM از نظر آماری معنی دار نبود. نشانگر چند شکلی rs5219 ژن KCNJ11، نشانگر چند شکل rs13266634 ژن SLC30A8، نشانگر چند شکلی rs10811661 ژن CDKN2B و نشانگر چند شکلی re9465871، rs77569962 و rs10946398 ژن CDKAL1 نشان داد که ارتباط معنی-داری با متابولیسم گلوکز و عملکرد سلول های β دارند. نتیجه گیری. در جمعیت روسیه، ژن هایی که بر سنتز و ترشح انسولین در سلول های β پانکراس تاثیر می گذارد، نقش مرکزی در توسعه T2DM دارد.

چکیده لاتین

Background. The association of type 2 diabetes mellitus (T2DM) with the KCNJ11, CDKAL1, SLC30A8, CDKN2B, and FTO genes in the Russian population has not been well studied. In this study, we analysed the population frequencies of polymorphic markers of these genes. Methods. The study included 862 patients with T2DM and 443 control subjects of Russian origin. All subjects were genotyped for 10 single nucleotide polymorphisms (SNPs) of the genes using real-time PCR (TaqMan assays). HOMA-IR and HOMA- were used to measure insulin resistance and -cell secretory function, respectively. Results. The analysis of the frequency distribution of polymorphic markers for genes KCNJ11, CDKAL1, SLC30A8 and CDKN2B showed statistically significant associations with T2DM in the Russian population. The association between the FTO gene and T2DM was not statistically significant. The polymorphic markers rs5219 of the KCNJ11 gene, rs13266634 of the SLC30A8 gene, rs10811661 of the CDKN2B gene and rs9465871, rs7756992 and rs10946398 of the CDKAL1 gene showed a significant association with impaired glucose metabolism or impaired -cell function. Conclusion. In the Russian population, genes, which affect insulin synthesis and secretion in the -cells of the pancreas, play a central role in the development of T2DM.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI