مقالات ترجمه شده

ارتباط انواع ژن ها با حساسیت به دیابت نوع 2 در بین ساکنان عمان

عنوان فارسی

ارتباط انواع ژن ها با حساسیت به دیابت نوع 2 در بین ساکنان عمان


عنوان لاتین

Association of gene variants with susceptibility to type 2 diabetes among Omanis

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3297
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله فاقد منبع
نشریه wjgnet
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: بررسی ارتباط 10 واریانت ژن رایج شناخته شده با حسایت به دیابت نوع (T2D) در بین ساکنان عمان. روش ها: با استفاده از طرح کنترل مورد، در مجموع 992 بیمار دیابتی و 294 نفر از اعراب عمانی نورموگلیسمی با روش تمایز آللی و روش TaqMan در سیستم واکنش زنجیره پلی مراز زمان واقعی از نظر ژن های زیر مورد بررسی قرار گرفتند: KCNJ11 (rs5219)، TCF7L2 (rs7903146)، CDKAL1 (rs10946398)، CDKN2A/B (rs10811661)، FTO (rs9939609 and rs8050136)، IGF2BP2 (rs4402960)، SLC30A8 (rs13266634) و HHEX (rs1111875). بیماران T2D در کلینیک دیابت (243 نفرد) و بیماران بستری شده (748 نفر) در بیمارستان دانشگاه سلطان قابوس، مسقط، عمان، مورد مطالعه قرار گرفتند. افراد بزرگسال شاهد (294 نفر) بصورت داوطلبانه از جامعه و افرادی که از کلینیک پزشک خانواده SQU بازدید می کردند، انتخاب شدند. مشکل استفاده از شرکت کنندگان بدون سابقه خانوادگی دیابت، دلیل اصلی تعداد کم شرکت کنندگان شاهد بود. تقریبا از تمام داوطلبان در مورد داشتن دیابت سئوال پرسیده شد. علیرغم وجود تعداد کم شاهد نورموگلیسمی در این مطالعه، این نمونه برای شناسایی ژن ها یا مکان های ژنی آلل های موثر بر T2D کافی بودند و با نسبت بیشتر از 3/1 حداقل 80 درصد توانایی داشتند. داده ها از ژنوئن 2010 تا فوریه 2012 جمع آوری شدند. نتایج: با استفاده از آنالیز رگرسیون لجستیک دوگانه، چهار واریانت ژنی ارتباط معنی داری با خطر T2D داشتند: KCNJ11 (rs5219، 6-10 × 8/5 = p، 74/1 = OR)، TCF7L2 (rs7903146، 001/0 = p، 46/1 = OR)، CDKAL1 (rs10946398، 002/0 = p، 44/1 = OR)، CDKN2A/B (rs10811661، 020/0 = p، 40/1 = OR). آنالیز شاخص تثبیت این چهار ژن، اختلاف ژنتیکی قابل توجه بین افراد دیابتی و شاهد را نشان داد {[KCNJ11 (rs5219), P < 0.001]، [TCF7L2 (rs7903146), P < 0.001]، [CDKAL1 (rs10946398), P < 0.05]، [CDKN2A/B (rs10811661), P < 0.05]}. بیشترین درصد تنوع ژنوتیپی بین بیماران دیابتی و شاهد در KCNJ11 (07/2 درصد) و TCF7L2 (62/1 درصد) مشاهده شد. این مطالعه قادر به تشخیص ارتباط خطر T2D با ژن های IGF2BP2 (rs4402960)، SLC30A8 (rs13266634)، CAPN10 (rs3792267) و HHEX (rs1111875) نبود. علاوه بر این، هیچ ارتباطی بین انواع ژن FTO (rs9939609 و rs8050136) و خطر T2D یافت نشد. با این حال، مشخص شد که خطر T2D ارتباط قابل توجهی با چاقی (002/0 = p، 22/2 = OR؛ و نسبت دور کمر به دور باسن (532 = n، 7-10 × 9/1 = p، 4/2 = OR) دارد {در میان مردان (234 = n، 4-10 × 2/1 = p، 0/2 = OR) و زنان (298 = n، 001/0 = p، 3/6 = OR)}. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین واریانت های ژنی KCNJ11 (rs5219)، TCF7L2 (rs7903146)، CDKAL1 (rs10946398) و CDKN2A/B (rs10811661) با حساسیت به T2D در میان اعراب عمانی ارتباط وجود دارد.

چکیده لاتین

AIM: To investigate the association of 10 known common gene variants with susceptibility to type 2 diabetes mellitus (T2D) among Omanis. METHODS: Using case-control design, a total of 992 diabetic patients and 294 normoglycemic Omani Arabs were genotyped, by an allelic discrimination assay-by-design TaqMan method on fast real time polymerase chain reaction system, for the following gene variants: KCNJ11 (rs5219), TCF7L2 (rs7903146), CDKAL1 (rs10946398), CDKN2A/B (rs10811661), FTO (rs9939609 and rs8050136), IGF2BP2 (rs4402960), SLC30A8 (rs13266634) CAPN10 (rs3792267) and HHEX (rs1111875). T2D patients were recruited from the Diabetes Clinic (n = 243) and inpatients (n = 749) at Sultan Qaboos Univesity Hospital (SQUH), Muscat, Oman. Adult control participants (n = 294) were volunteers from the community and from those visiting Family Medicine Clinic at SQU, for regular medical checkup. The difficulty in recruiting Omani participants with no family history of diabetes was the main reason behind the small number of control participants in this study. Almost all volunteers questioned had a relative with diabetes mellitus. Inspite of the small number of normoglycemic controls in this study, this sample was sufficient for detection of genes and loci for common alleles influencing T2D with an odds ratio of ≥ 1.3 reaching at least 80% power. Data was collected from June 2010 to February 2012. RESULTS: Using binary logistic regression analysis, four gene variants showed significant association with T2D risk: KCNJ11 (rs5219, P = 5.8 × 10-6, OR = 1.74), TCF7L2 (rs7903146, P = 0.001, OR = 1.46), CDKAL1 (rs10946398, P = 0.002, OR = 1.44) and CDKN2A/B (rs10811661, P = 0.020, OR = 1.40). The fixation index analysis of these four gene variants indicated significant genetic differentiation between diabetics and controls {[KCNJ11 (rs5219), P < 0.001], [TCF7L2 (rs7903146), P < 0.001], [CDKAL1 (rs10946398), P < 0.05], [CDKN2A/B (rs10811661), P < 0.05]}. The highest genotype variation % between diabetics and controls was found at KCNJ11 (2.07%) and TCF7L2 (1.62%). This study was not able to detect an association of T2D risk with gene variants of IGF2BP2 (rs4402960), SLC30A8 (rs13266634), CAPN10 (rs3792267) and HHEX (rs1111875). Moreover, no association was found between FTO gene variants (rs9939609 and rs8050136) and T2D risk. However, T2D risk was found to be significantly associated with obesity (P = 0.002, OR = 2.22); and with the Waist-to-Hip ratio (n = 532, P = 1.9 ×10-7, OR = 2.4), [among males (n = 234, P = 1.2 × 10-4, OR = 2.0) and females (n = 298, P = 0.001, OR = 6.3)]. CONCLUSION: Results confirmed the association of KCNJ11 (rs5219), TCF7L2 (rs7903146), CDKAL1 (rs10946398) and CDKN2A/B (rs10811661) gene variants with susceptibility to T2D among Omani Arabs.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI