مقالات ترجمه شده

تأثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه: شواهدی از مالزی

عنوان فارسی

تأثیر نقدینگی بر ساختار سرمایه: شواهدی از مالزی


عنوان لاتین

The Impact of Liquidity on the Capital Structure: Evidence from Malaysia

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3271
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله International Journal of Economics and Finance
نشریه ijef.ccsenet.org
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

برای سالهای زیاد، نقدینگی یک شرکت و تأثیر آن بر روی سطح بدهی مطلوب یک مسئله رایج در میان پژوهشگران حوزه مطالعات مالی بوده است. مطالعات قبلی نشان داده اند که در برخی کشورها، نقدینگی دارایی سطح بدهی را افزایش داد در حالیکه در سایر کشورها نقدینگی شرکتها کم قدرت تر بوده و با تناوب بیشتری توسط سرمایه خاص خودشان تأمین مالی می شوند. این مطالعه تأثیر نقدینگی بر روی ساختار سرمایه در میان 300 شرکت ثبت شده در بازار بورس اصلی مالزی از سال مالی 2005 تا 2013 را بررسی می کند. Pooled OLS به منظور بررسی تأثیر نسبت های نقدینگی بر روی نسبت های بدهی مختلف اِعمال شده است. نقدینگی یک شرکت، که متغیر مستقل این مطالعه است، به وسیله دو تناسب رایج اندازه گیری شده اند که عبارتند از: نسبت سریع و نسبت جاری. به علاوه، نسبت هاب بدهی/ نقدینگی و بدهی/ دارایی ساختارهای سرمایه را بر اساس بدهی کوتاه مدت، بلند مدت، و کل نمایش می دهد. نتایج نشان می دهند که همه‌ی اندازه گیری های نقدینگی تأثیرات قابل توجهی بر روی همه‌ی وکالت های نسبت بدهی به دارایی دارند. بر اساس نتایج، نسبت سریع تأثیر مثبتی بر روی نسبت بدهی به دارایی دارد؛ اگرچه، نسبت فعلی به طور منفی با نسبت بدهی به دارایی مرتبط است. علاوه بر آن، بدهی کوتاه مدت در مقایسه با بدهی دراز مدت بیشتر تحت تأثیر نقدینگی قرار می گیرد.

چکیده لاتین

For many years, liquidity of a company’s asset and its effect on the optimal debt level has been a controversial issue among scholars in finance studies. Prior studies have demonstrated that in some countries, asset liquidity increased debt level while in other countries liquid companies were less leveraged and more regularly financed by their own capital. This study investigates the effect of liquidity on the capital structure among the 300 listed companies in the Main market of Bursa Malaysia from 2005 to 2013 fiscal years. Pooled OLS is applied to investigate the impact of liquidity ratios on different Debt ratios. Liquidity of a company, which is the independent variable of this sttrdy, is measured by two common ratios which are: quick ratio and current ratio. Additionally, the Debt/Equity and Debt/Asset ratios represent the capital structures based on the short-term, long-term and total debt. The results show that all the measures of liquidity have significant impacts on all the proxies of leverage. According to the results, Quick ratio has a positive effect on leverage; although, Current ratio is negatively related to leverage. Moreover, short-term debt is more influenced by liquidity compared to long-term debt.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI