مقالات ترجمه شده

اثر حشره کش های نئونیکوتینوئید بر دشمنان طبیعی در محیطهای گلخانه ای و داخلی interiorscape

عنوان فارسی

اثر حشره کش های نئونیکوتینوئید بر دشمنان طبیعی در محیطهای گلخانه ای و داخلی interiorscape


عنوان لاتین

Impact of neonicotinoid insecticides on natural enemies in greenhouse and interiorscape environments

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 3229
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Society of Chemical Industry
نشریه SCI
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

حشره کشهای نئونیکوتینوئیدی ایمیداکلوپرید، استامی پرید، دینوتفوران، تیامتوکسام و کلوتیانیدین معمولا در گلخانه ها و/یا مزارع برای مدیریت طیف گسترده ای از حشرات تغذیه کننده گیاه مانند شته ها، شپشکها و مگس سفید مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال، این حشره کشهای سیستمیک ممکن است برای دشمنان طبیعی، از جمله شکارچیان و پارازیتوئیدها نیز مضر باشند. ممکن است حشرات و کنه های شکارچی، زمانی که: (1) از گرده، شهد یا بافت گیاه آلوده به عنصر فعال تغذیه میکنند (2) با مصرف ماده فعال حشره کش های نئونیکوتینوید در حین خوردن مایعات گیاهی (3) و تغذیه بر روی میزبانی (طعمه) که برگهای آلوده به ماده فعال را مصرف کرده، بطور منفی تحت تاثیر حشره کشهای سیستمیک نئونیکوتینوید قرارگیرند. پارازیتوئید ها نیز ممکن است تحت تاثیر منفی حشره کش های نئونیکوتیوئید قرار بگیرند، زیرا کاربرد/محلول پاشی برگی، پای گیاه و یا گرانولی ممکن است سطح جمعیت میزبان را کاهش دهد بنابراین میزبان کافی برای حمله و در نتیجه جمعیت پایدار پارازیتوئید، وجود ندارد. علاوه بر این ممکن است کیفیت میزبان برای تخم گذاری پارازیتوئید ماده قابل پذیرش نباشد. در مجموع، پارازیتوئیدهای ماده ای که از میزبان تغذیه میکنند ممکن است سهوا غلظت کشنده ماده فعال و یا دوز زیرکشنده ای که مانع تغذیه یا تخمگذاری میگردد را مصرف کنند. با این حال، مسائلی از قبیل: انواع گیاه و گلی که ماده فعال را انباشته و میزان غلظت آنها؛ اثر سن گل بر میزان قرارگیری در معرض ماده فعال برای دشمنان طبیعی؛ و اثر متابولیت نئونیکوتینوید تولید شده در داخل گیاه، نیاز به توجه بیشتری دارند. به این ترتیب، استفاده از حشره کشهای نئونیکوتینوید برای دشمنان طبیعی در کشت محافظت شده و مزرعه نیاز به بررسی بیشتری دارد.

چکیده لاتین

The neonicotinoid insecticides imidacloprid, acetamiprid, dinotefuran, thiamethoxam and clothianidin are commonly used in greenhouses and/or interiorscapes (plant interiorscapes and conservatories) to manage a wide range of plant-feeding insects such as aphids, mealybugs and whiteflies. However, these systemic insecticides may also be harmful to natural enemies, including predators and parasitoids. Predatory insects and mitesmay be adversely affected by neonicotinoid systemic insecticides when they: (1) feed on pollen, nectar or plant tissue contaminated with the active ingredient; (2) consume the active ingredient of neonicotinoid insecticides while ingesting plant fluids; (3) feed on hosts (prey) that have consumed leaves contaminated with the active ingredient. Parasitoids may be affected negatively by neonicotinoid insecticides because foliar, drench or granular applications may decrease host population levels so that there are not enough hosts to attack and thus sustainparasitoidpopulations. Furthermore,hostqualitymaybe unacceptable for egglayingbyparasitoid females. In addition, female parasitoids that host feed may inadvertently ingest a lethal concentration of the active ingredient or a sublethal dose that inhibits foraging or egg laying. There are, however, issues that require further consideration, such as: the types of plant and flower that accumulate active ingredients, and the concentrations in which they are accumulated; the influence of flower age on the level of exposure of natural enemies to the active ingredient; the effect of neonicotinoid metabolites produced within the plant. As such, the application of neonicotinoid insecticides in conjunction with natural enemies in protected culture and interiorscape environments needs further investigation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI