مقالات ترجمه شده

ترکیب مورفومتریک، رسوبی، GIS و تجزیه و تحلیل مدل سازی سيلاب و خطر جريان باقيمانده در يک فن ته نشيني کامپوزيت، كيوسايد (منطقه روستايي نزديك تاسماني)، تاسمانیا (نام جزيره اي در جنوب استراليا)

عنوان فارسی

ترکیب مورفومتریک، رسوبی، GIS و تجزیه و تحلیل مدل سازی سيلاب و خطر جريان باقيمانده در يک فن ته نشيني کامپوزيت، كيوسايد (منطقه روستايي نزديك تاسماني)، تاسمانیا (نام جزيره اي در جنوب استراليا)


عنوان لاتین

A combined morphometric, sedimentary, GIS and modelling analysis of flooding and debris flow hazard on a composite alluvial fan, Caveside, Tasmania

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3228
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 28
نام مجله Sedimentary Geology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

دو بخشِ سیلاب شدید و حركتِ رسوب در سیستم جریان رسوبي در نزدیکی كيوسايد، استرالیا در ژانویه 2011 و ژوئن 2016 به وقوع پيوست. این رویدادها بمنظور دركِ بهتر محركها و عملکرد سیستم رسوبي کامپوزیت در مقیاس بزرگتر، براي فراهم سازي آگاهی خطر بالقوه ناشي از وقایع جریان سیلاب و جريان دِبريس (واریزه در زمین شناسی هر توده سطحی از مواد سست تفکیک شده (مربوط به توده های سنگی) بوسیله عوامل شیمیایی و مکانیکی همچون تخریب و تجزیه خرده های سنگی، مواد خاکی و گاهی اوقات مواد آلی را گویند. اصطلاحی است که اغلب به صورت مترادف با ذره آواری (detritus) استفاده شده است، اگرچه "debris" معانی گسترده تری دارد. ریشه آن از: واریزه debris فرانسوی است. صورت جمع: واریزه debris. مترادف: پسماند سنگ rock waste. ( یخچال شناسی ): سنگها، خاک و سایر موادی که بر روی سطح قرار می گیرند یا در توده یک یخچال قرار گرفته و یا به جبهه یخچال به جلو رانده می شوند. مترادف : واریزه یخچالی) در آینده، مورد بررسي قرار گرفت. ترکیب جدیدی از روش ها بكار گرفته شد، شامل نظرسنجی های میدانی، مورفومتری حوضه، نقشه برداری GIS از LiDAR و تصاویر هوایی، و مدل سازی هیدرولیکی با استفاده از نرم افزار RiverFlow-2D. هر دو حادثه بواسطه رخدادهای شدید بارش (كمتر از 1% احتمال سالانه برای مدت زمان بیش از 6 ساعت) و منجر به سیل و رسوب در سراسر مخروط افکنه ((alluvial fan) ، مي شود. تأثیرات رویدادهای 2011 و 2016 در زمین های کشاورزی به نظر مي رسيد يكسان باشد؛ با این حال، تفاوت هايي در منبع رسوب و فرآیندهای انتقال وجود دارد که داراي پیامدهای برای دركِ احتمالِ وقوع مجدد مي باشد. یک جریان دبريس، عاملِ اصلی در رویداد 2011، با فرسایش كانالِ جریان در آبگير های جنگلی و تحویل حجم زیادی رسوب به طرف پایین دست نسبت به مخروط افكنه مي باشد. در مقابل، سرعت های سیلاب مدل سازی شده نشان می دهد که تأثیرات رویداد 2016 نتیجه یک دوره طولانی جریان شدید سيلاب و فرسایش برآيند مستقیم رسوبي بر قله مخروطه فعلي مي باشد. مورفومتری حوضه (آبريز) داراي هم راستايي بهتري با مقادیر مخروط هاي آبرفتي هستند، که نشان می دهد سیل حاكي از خطري بالقوه در آینده از جریان های دبريس مي باشد. این یافته ها، پیامدهای گسترده ای برای برآورد جريان دبريس و خطر سیل بر روي مخروط هاي آبرفتي در تاسمانیا و جاهای دیگر داشته، همچنین نشاندهنده ظرفیتِ بيشتر مدل سازی ترکیبی هیدرولیکی و بررسی ژئومورفولوژیکی به عنوان یک ابزار پیش بینی کننده برای اطلاع رسانی شیوه های مدیریت خطر در محیط های تحت تأثیر سیل و رسوب مي باشد.

چکیده لاتین

Two episodes of intense flooding and sediment movement occurred in the Westmorland Streamalluvial system near Caveside, Australia in January 2011 and June 2016. The events were investigated in order to better understand the drivers and functioning of this composite alluvial systemon a larger scale, so as to provide awareness of the potential hazard from future flood and debris flow events. A novel combination of methods was employed, including field surveys, catchment morphometry, GIS mapping from LiDAR and aerial imagery, and hydraulic modelling using RiverFlow-2D software. Both events were initiated by extreme rainfall events (b1% Annual Exceedance Probability for durations exceeding 6 h) and resulted in flooding and sediment deposition across the alluvial fan. The impacts of the 2011 and 2016 events on the farmland appeared similar; however, there were differences in sediment source and transport processes that have implications for understanding recurrence probabilities. A debris flowwas a key driver in the 2011 event, by eroding the streamchannel in the forestedwatershed and delivering a large volume of sediment downstreamto the alluvial fan. In contrast,modelled flooding velocities suggest the impacts of the 2016 eventwere the result of an extended period of extreme stream flooding and consequent erosion of alluvium directly above the current fan apex. The morphometry of the catchment is better aligned with values from fluvially dominated fans found elsewhere, which suggests that flooding represents a more frequent future risk than debris flows. These findings have wider implications for the estimation of debris flowand flood hazard on alluvial fans in Tasmania and elsewhere, aswell as further demonstrating the capacity of combined hydraulic modelling and geomorphologic investigation as a predictive tool to inform hazard management practices in environments affected by flooding and sediment movement.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI