مقالات ترجمه شده

مقاومت انسولینی : عملکرد عروق و ارتباط آن با فعالیت

عنوان فارسی

مقاومت انسولینی : عملکرد عروق و ارتباط آن با فعالیت


عنوان لاتین

Insulin resistance: vascular function and exercise

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3220
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 4
نام مجله Integrative Medicine Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

مقاومت انسولینی با سندرم دیابت ملیتوس نوع 2 یک اختلال اپیدمیک متابولیک است که خطر بیماریهای قلبی-عروقی را افزایش می دهد. تخریب عملکرد اندوتلیال عروقی، نشانه ی آرترواسکلروزیس است، که این بیماری از علایم بیماریهای قلبی- عروقی می باشد. هر دوی مطالعات تجربی و کلینیکی نشان دهنده ی اختلال عملکرد اندوتلیال ِعروق است که در مقاومت انسولین به وجود می آید. مکانیسم های فیزیولوژیک مرتبط تاکنون به صورت کامل وجود نداشته است، به هر حال زمانیکه شرایط استرس اکسیداتیو ایجاد شود، یک عدم تعادل بین اکسیدانت ها و آنتی اکسیدانت بوجود می آید، در سلول های عروقی یک مکانیسم متفاوت ایجاد می شود که باعث مقاومت انسولین و هیپرگلیسمی می شود. با این وجود به نظر می رسد، فعالیت هوازی برای عملکرد اندوتلیال عروق در هر دوی مجاری عروق بزرگ و کوچک مناسب است، این قضیه، در هر دو مطالعه ی تجربی و کلینیکی به اثبات رسیده است. به هر حال،، مطالعات بیشتری در آینده برای شفاف سازی مکانیسم های فیزیولوژِیکی در عملکرد اندوتلیال عروق مورد نیاز است.

چکیده لاتین

Insulin resistance associated with metabolic syndrome and Type 2 diabetes mellitus isan epidemic metabolic disorder, which increases the risk of cardiovascular complications.Impaired vascular endothelial function is an early marker for atherosclerosis, which causescardiovascular complications. Both experimental and clinical studies indicate that endothe-lial dysfunction in vasculatures occurs with insulin resistance. The associated physiologicalmechanisms are not fully appreciated yet, however, it seems that augmented oxidativestress, a physiological imbalance between oxidants and antioxidants, in vascular cells isa possible mechanism involved in various vascular beds with insulin resistance and hyper-glycemia. Regardless of the inclusion of resistance exercise, aerobic exercise seems to bebeneficial for vascular endothelial function in both large conduit and small resistance ves-sels in both clinical and experimental studies with insulin resistance. In clinical cases,aerobic exercise over 8 weeks with higher intensity seems more beneficial than the caseswith shorter duration and lower intensity. However, more studies are needed in the future toelucidate the physiological mechanisms by which vascular endothelial function is impairedin insulin resistance and improved with aerobic exercise.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI