مقالات ترجمه شده

نقش حسابداری در فرایند حاکمیت عمومی

عنوان فارسی

نقش حسابداری در فرایند حاکمیت عمومی


عنوان لاتین

The role of accounting in public governance process

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 3203
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله African Journal of Business Management
نشریه AJBM
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

افزایش روابط بین دولت و جامعه، چه با استفاده از تعامل عمومی و یا از مشارکت جامعه مدنی، در ارتقا حسابداری در حوزه مدیریت عمومی نقش دارد. حسابداری یک ویژگی جدید با این پیکربندی به دست می آورد. علاوه بر ظرفیت های اولیه ثبت و تفسیر تمام پدیده هایی که از جمله آن بودجه عمومی هستند، حسابداری نیز ممکن است قدرت شهروندان را فراهم کند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور یا یک جامعه ایفا کند. هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل ادبیات مربوط به حسابداری از زمینه های مدیریت حاکمیتی است. اهداف مشخص عبارتند از: درک نقش حسابداری در فرآیند مدیریت حاکمیتی، ارائه تجربیات در برزیل و ارائه چالش های اصلاح حسابداری در برزیل. این تحقیق به عنوان یک تحقیق کیفی، توصیفی کتابشناختی و اسنادی شناخته شده است.در این تحقیق اسنادی، دستورالعمل هنجاری، قانون و شورای حسابداری فدرال در برزیل را بررسی کردیم که همه مربوط به قابلیت حسابداری در برزیل و اصلاح حسابداری بود. این مطالعه نشان می دهد که حسابداری پتانسیل انجام نقش تقویت دموکراسی، کنترل اجتماعی، پاسخگویی، ایجاد قدرت اجتماعی در روند پویا مدیریت حاکمیت عمومی فراهم می کند.

چکیده لاتین

The intensification of the relations between government and society, whether by means of publicprivate interaction or of the participation of civil society, contributes to the appreciation of accounting in the scope of public administration. Accounting gains a new feature with this configuration. In addition to its basic capacities of registering and interpreting all phenomena, among which are public budgets, accounting may also provide citizens power and perform an active role in the socio-economic development of a country or a community. The main objective of this article is to analyze literature on accounting from the public governance context. Specific objectives are: to comprehend the role of accounting in the process of public governance, present the experiences in Brazil and present challenges of the accounting reform in Brazil. This investigation is characterized as a qualitative, descriptive bibliographic and documental research. In the documental research we analyzed normative instruction, law and the Federal Accounting Council in Brazil, all related to the functionality of accounting in Brazil and its accounting reform. This study demonstrates that accounting presents a potential to perform the role of strengthening democracy, social control, accountability, creating a social power in the dynamic process of public governance.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI