مقالات ترجمه شده

تأثیر حاکمیت شرکت در گزارش پايداری : مطالعه تجربی در صنعت منابع استراليا

عنوان فارسی

تأثیر حاکمیت شرکت در گزارش پايداری : مطالعه تجربی در صنعت منابع استراليا


عنوان لاتین

Impact of corporate governance on sustainability reporting: Empirical study in the Australian resources industry

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3195
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Financial Markets and Corporate Governance Conference
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه تجربی، تأثیر حامیت شرکت در گزارش پاکسازی را با بررسی شرکت های فعال در صنعت منابع استرالیا بررسی می کند. به طور خاص، این مطالعه رابطه بین افشای کل و به طور جداگانه سه جنبه از افشای پایداری - اقتصادی، محیطی و اجتماعی - و ویژگی های مختلف ترکیب هیئت مدیره، از جمله مدیران مستقل، مدیران متعدد و مدیران زن را بررسی می کند. همبستگی مثبت و معناداری میان افشای پایداری و نسبت مدیران مستقل، مدیران متعدد و مدیران زن در هیئت مدیره وجود دارد. شرکت هایی بدون دوگانگی CEO و کسانی که دارای کمیته پایداری هستند، اطلاعات پایدارتری را افشا میکنند. این نتایج، شواهد تجربی را برای حمایت از شرکت هایی که دارای تنوع بیشتری در هیئت مدیره هستند، ارائه میدهند که موجب ارتقاء حاکمیت موثرتر شرکت شده و در نتیجه افشای پایدارتری را فراهم میکنند.

چکیده لاتین

This empirical study evaluates the impact of corporate governance on sustainability reporting by investigating companies operating in the Australia’s resources industry. Specifically, this study investigates the relationships between the total disclosures and, separately, the three aspects of sustainability disclosures - economic, environmental and social - and various attributes of board composition, including independent directors, multiple directorship, and women directors. Significant positive correlations were found between sustainability disclosures and the proportion of independent directors, multiple directorships and women directors on the board. Companies without CEO duality and those with a sustainability committee disclosed more sustainability information. These results provide empirical evidence to support that companies with greater board diversity that promotes more effective corporate governance are providing greater extent of sustainability disclosures.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI