مقالات ترجمه شده

سیستم تحویل داروی مدوله شده با زمان ایربسارتان : فرمولاسیون و توسعه با استفاده از طراحی آزمایش (DoE)

عنوان فارسی

سیستم تحویل داروی مدوله شده با زمان ایربسارتان : فرمولاسیون و توسعه با استفاده از طراحی آزمایش (DoE)


عنوان لاتین

Chronomodulated drug delivery system of Irbesartan: Formulation and development using Desing of Experiment (DoE)

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3171
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه مبتنی بر اصول ضربان دار برای تحویل دوز برنامه ریزی شده ی ایربسارتان، یک آنتاگونیست گیرنده ی آنژیوتانسین II، برای کرونوتراپی فشار خون بالای القا شده توسط ترشح بیش از حد آلدسترون، و در نتیجه کاهش فشار خون در اول صبح، است. دیسپرسیون جامد از ایربسارتان، یک داروی BSC رده II، با استفاده از روش Poloxamer-188 با روش ذوب در نسبت 1:1 تهیه شد تا ویژگی های انحلال دارو افزایش یابد. قرص های فشرده پوشش دار ضربان دار شامل یک لایه ی مرکزی حاوی Kyron T-134 به عنوان باز کننده و لایه ی ضربان دار متشکل از HPMC K4M و Eudragit RLPO هستند. قرص های مرکزی آماده شده از نظر تفاوت وزن، سختی، ضخامت، شکنندگی، محتوای دارو، زمان باز شدن، و مطالعات انحلال در in vitro ارزیابی شدند. قرص مرکزی نهایی براساس زمان باز شدن (2.08±23.33 ثانیه) انتخاب شد. برای بهینه سازی طراحی مرکب مرکزی مرکز سطح برای مطالعه ی اثر متغیرهای مستقل یعنی نسبت وزنی HPMC K4M:Eudragit RLPO (X1) و وزن کلی پوشش (X2) روی متغیرهای وابسته، یعنی زمان تاخیر رهایش دارو (Y1) و رهایش دارو بعد از زمان تاخیر در 15 دقیقه (D15) (Y2) به کار گرفته شد. نتایج اثر مثبت فاکتورهای مستقل روی پاسخ ها را آشکار کرد. داده ها از نظر آماری با استفاده از ANOVA آنالیز شده و مشخص شد که از لحاظ آماری معنی دار هستند (P<0.05). مدل سازی آماری برای مطالعات سینتیکی آشکار کرد که پروفایل رهایش بعد از زمان تاخیر از سینتیک مرتبه ی اول پیروی می کند. مطالعات پایداری تسریع شده به مدت یک ماه در 2±40 درجه سانتی گراد/5±75% RH هیچ تغییر قابل توجهی نشان نداد که نشان می دهد سیستم تحویل داروی ضربان دار موفق ایربسارتان توسعه یافته است.

چکیده لاتین

The work is based on pulsatile principles to deliver a programmed dose of Irbesartan, an angiotensin-II receptor antagonist for chronotherapy of hypertension induced by excessive secretion of aldosterone, thereby lower the blood pressure at early morning. Solid dispersion of Irbesartan, a BCS class II drug, was prepared by using Poloxamer-188 by melt method in ratio of 1:1 to increase the dissolution properties of drug. Compressed coated pulsatile tablets included a core layer consisting of Kyron T-134 as a super-disintegrant and pulsatile layer comprising of HPMC K4M and Eudragit RLPO. The prepared core tablets were evaluated for weight variation, hardness, thickness, friability, drug content, disintegration time and In vitro dissolution studies. Final core tablet (C8) was selected on the basis of disintegration time (23.33 ± 2.08 s). For optimization Face centred central composite design was employed to study the effect of independent variables viz. Weight ratio of HPMC K4M: Eudragit RLPO (X1) and Total weight of coating (X2) on dependent variables viz. Drug release lag time (Y1) and Drug release after lag time within 15 min (D15) (Y2). Results revealed positive influence of independent factors on responses. The data were statistically analyzed using ANOVA and were found to be statistically significant (P < .05). Mathematical modeling for kinetic studies revealed that the release profile after lag time followed first order kinetics. Accelerated stability studies for one month at 40 ± 2 °C/75 ± 5% RH showed no remarkable changes concluding that a successful pulsatile drug delivery system of Irbesartan was developed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI