مقالات ترجمه شده

بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار پرخاشگرانه در محل کار: نقش احساسات مرتبط با شغل

عنوان فارسی

بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و رفتار پرخاشگرانه در محل کار: نقش احساسات مرتبط با شغل


عنوان لاتین

Exploring the relationship between workaholism and workplace aggressive behaviour: The role of job-related emotion

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 3160
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Personality and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اکثر تحقیقات در مورد اعتیاد به کار به همبستگی های اصلاح ساختار و بررسی سلامت روانشناختی آن اختصاص یافته است. در مطالعه حاضر، به درک بهتر پیامدهای میان فردی و سازمانی اعتیاد به کار با بررسی رابطه آن با رفتار پرخاشگرانه در محل کار کمک می کنیم. براساس مدل های معتبر پرخاشگری در محل کار، ما بر این باوریم که اعتیاد به کار با رفتارهای پرخاشگرانه، گذشته از شرایط کاری (مثلاً تعارض میان فردی) که به طور گسترده برای پتانسیل آنها در تحریک رفتار پرخاشگرانه شناخته شده، مرتبط است. علاوه بر این، ما همچنین فرض کردیم که وضعیت های عاطفی مرتبط با شغل (خصوصاً وضعیت های عاطفی منفی برانگیختگی شدید) رابطه اعتیاد به کار- رفتار پرخاشگرانه را واسطه گری می کند. ما فرضیه هایمان در دو نمونه مختلف کارکنان (تعداد=574 و تعداد=282) با استفاده از تجزیه و تحلیل های سلسله مراتبی میانجی گری چندگانه و خودراه انداز مورد آزمایش قرار دادیم. نتایج در هر دو نمونه مطابق با پیش بینی ها بود، که نشان می دهد تا آنجا که پرخاشگری در محیط کار اهمیت دارد، اعتیاد به کار عامل مهمی است.

چکیده لاتین

Most research on workaholism has been devoted to the refinement of the construct and to the study of its psychological health correlates. In the present study, we contribute to a better understanding of the interpersonal and organizational consequences of workaholism by investigating its relationship with workplace aggressive behaviour. Drawing on well-established models of workplace aggression, we hypothesised that workaholism would be related to aggressive behaviour over and above working conditions (e.g. interpersonal conflict), which are widely known for their potential to trigger aggressive behaviour. Furthermore, we also hypothesised that job-related affective states (specifically high-arousal negative affective states) would mediate the workaholism–aggressive behaviour relationship. We tested the hypotheses in two different samples of employees (N = 574, and N = 282) by using hierarchical regression and bootstrap multiple mediation analyses. Results were in line with predictions in both samples, suggesting that workaholism is an important factor as far as workplace aggression is concerned.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI