مقالات ترجمه شده

تولید L- گلوتامیک اسید با استفاده از دو گونه‌ی باکتری متفاوت به نام‌های کورینه باکتریوم گلوتامیکوم DSM 20300T و آرتروباکتر گلوبیفورمیس MTCC 4299 و با بکارگیری میوه‌های درخت مانتینجیا کالابورا لین (Muntingia calabura Linn)

عنوان فارسی

تولید L- گلوتامیک اسید با استفاده از دو گونه‌ی باکتری متفاوت به نام‌های کورینه باکتریوم گلوتامیکوم DSM 20300T و آرتروباکتر گلوبیفورمیس MTCC 4299 و با بکارگیری میوه‌های درخت مانتینجیا کالابورا لین (Muntingia calabura Linn)


عنوان لاتین

Production of L-Glutamic acid by Corynebacterium glutamicum DSM 20300T and Arthrobacter globiformis MTCC 4299 using fruits of Muntingia calabura Linn.

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 3150
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله International Research Journal of Microbiology
نشریه interesjournals
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله، یک تحقیق و بررسی گویا (توضیحی) در مورد تولید L- گلوتامیک اسید با استفاده از دو گونه باکتری مختلف مانند کورینه باکتریوم گلوتامیکوم DSM 20300T و آرتروباکتر گلوبیفورمیس MTCC 4299 و با بکارگیری میوه‌ی درخت Muntingia calabura Linn (که به عنوان سوبسترایِ/ ماده اولیه‌ی ارزان و در دسترس است)، می‌باشد. به این علت که این میوه‌ها حاوی مقادیر زیادی قند می‌باشند و فرآیند رشد و عمل‌آمدن این درخت سریع است، اقدامی صورت گرفت تا از این میوه‌ها برای تولید گلوتامیک اسید (که پیش‌ماده مونو سدیم گلوتامات (MSG) است)، با بکارگیری روش تخمیر غوطه‌وری، استفاده شود. در این آزمایش‌ها (پژوهش‌ها)، پارامترهای فرآیند تخمیر را می‌توان با استفاده از یک روش استراتژیک تجربی (آزمایشگاهی)، بهینه‌سازی کرد تا بدین وسیله محدوده‌ی عواملِ (فاکتورهای) کلیدی و مهم برای تولید گلوتامیک، تعیین شوند. پس از بهینه‌سازی پارامترهای فیزیکوشیمیایی، بالاترین میزان گلوتامیک اسید در این شرایط به دست آمد: شرایط بهینه مربوط به فرآیندی که در آن از کورینه باکتریوم گلوتامیکوم DSM 20300T استفاده شده بود به شرح زیر بود و در شرایط زیر غلظت گلوتامیک اسید تولیدی، 15/1 mg/ml بود: PH=7 ؛ دما = 30 درجه‌ سانتی‌گراد ؛ مدت زمان انکوباسیون= 48 ساعت ؛ غلظت اوره = g/l2 ؛ غلظت بیوتین = μg/l1 و غلظت پنی سیلین = U/ml1 شرایط مربوط به فرآیندی که در آن از آرتروباکتر گلوبیفورمیسِ MTCC 4299 استفاده شده بود به شرح زیر بود و در شرایط زیر غلظت گلوتامیک اسید تولیدی برابر با 10/7 mg/mlبود: PH=7 ؛ دما = 30 درجه سانتی‌گراد ؛ مدت زمان انکوباسیون= 48 ساعت ؛ غلظت اوره = g/l2 ؛ غلظت بیوتین = μg/l 4 و غلظت پنی سیلین = U/ml 15 سرعت مناسب برای هم‌زدن، برابر با 120 دور در دقیقه (rpm) بود. در نهایت، محصول تولیدی با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک آنالیز شد و تحت تبلور در نقطه‌ی ایزوالکتریک (یعنی، PH=3.2) قرار گرفت. سرانجام، وجود محصول (گلوتامیک اسید) با استفاده از کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمی (LC-MS) تأیید شد.

چکیده لاتین

The present study was an illustrative investigation on L-Glutamic acid production by using two different bacterial strains like Corynebacterium glutamicum DSM 20300T and Arthrobacter globiformis MTCC 4299 employing a cheaply available fruit substrate of Muntingia calabura L. Owing to the high sugar content of these fruits and quick establishment process of its plant an attempt was made to utilize the fruits for the production of glutamic acid, the precursor of mono sodium glutamate (MSG), employing submerged fermentation. In these experiments, optimization of fermentation parameters could be done using an empirical strategy method to determine key factor ranges for the production of glutamic acid. After optimization of physicochemical parameters, the highest production of glutamic acid was obtained 15.1 mg/ml with Corynebacterium glutamicum DSM 20300T at pH 7.0, temperature 300C was maintained for 48h incubation time with urea, biotin and penicillin optimum concentration were being 2.0g/l, 1μg/l and 1U/ml respectively. On the other hand, the production of glutamic acid obtained with Arthrobacter globiformis MTCC 4299 was 10.7mg/ml at pH 7.0, temperature 300C time 48 h, urea 2.0g/l, biotin 4μg/l and penicillin concentration 15U/ml. Agitation at a speed of 120 rpm was favourable for the production. Eventually the product which was produced was analyzed by thin layer chromatography and subjected to crystallization at its isoelectric pH 3.2. Finally the product presence was confirmed by Liquid chromatography-Mass spectroscopy.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI