مقالات ترجمه شده

دیدگاههایی در زمینه استفاده همزمان گلوکز و گلیسرول توسط استرپتومایسس albulus M-Z18 برای بهره وری ε-پلی-L - لیزین

عنوان فارسی

دیدگاههایی در زمینه استفاده همزمان گلوکز و گلیسرول توسط استرپتومایسس albulus M-Z18 برای بهره وری ε-پلی-L - لیزین


عنوان لاتین

Insights into the simultaneous utilization of glucose and glycerol by Streptomyces albulus M-Z18 for high e-poly-L-lysine productivity

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3144
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Bioprocess Biosyst Eng
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مصرف همزمان گلوکز و گلیسرول منجر به بهره وری قابل توجهی از زیست توده و ε-پلی-L - لیزین(-PLε)، که اهمیت زیادی در تخمیر میکروبی صنعتی داشت ، شد. برای درک بیشتر عملکردهای تخمیر بهتر، تجزیه و تحلیل رونوشتی و افزودن لایه ها یا بسترهای خارجی برای مطالعه استفاده همزمان از گلوکز و گلیسرول توسط استرپتومایسس albulus M-Z18 انجام شد. تجزیه و تحلیل متن نشان داد که هیچ ارتباط متقابلی بین استفاده از گلوگز و گلیسرول نبود که کاملا متفاوت از اثر گلوکز عادی بود. علاوه بر این ، میکرو ارگانیسمهای کشت شده با گلیسرول تکی تقاضای قابل توجهی برای ریبوز-5-فسفات در تقاضای بالقوه برای گلوکز و زایلیتول نشان دادند. تقاضای فوق می تواند توسط گلوکز(در منبع کربن ترکیبی) یا افزودن زایلیتول، که منجر به بهبود تولید زیست توده ها می شود، انجام گیرد. نشان داده شد که گلوکز در منبع کربن ترکیبی برای تولید زیست توده ها مهمتر بود. بعلاوه، تجزیه و تحلیل متن و افزودن سیترات خارجی اثبات کرد که منابع کربن توانایی تامین اسکلت کربنی کافی برای مسیر جذبی میرهوف (EMP) را ندارد، درحالیکه یک ترکیب گلوکز-گلیسرول می تواند اسکلتهای کربنی کافی برای اشباع کردن قابلیت متابولیکی EMP را داشته و به جایگزینی مواد متشکله جدید کمک کرده و انرژی مصرف شده در تولید-PL εرا فراهم کند. این تحقیق همچنین دیدگاههایی نسبت به مصرف همزمان گلوکز و گلیسرول در تخمین بچ -PL ε که بستگی به درک ما درباره بهره وری بالای -PL ε در منبع کربنی مخلوط دارد، ایجاد کرده است.

چکیده لاتین

The simultaneous consumption of glucose and glycerol led to remarkably higher productivity of both biomass and e-poly-L-lysine (e-PL), which was of great significance in industrial microbial fermentation. To further understand the superior fermentation performances, transcriptional analysis and exogenous substrates addition were carried out to study the simultaneous utilization of glucose and glycerol by Streptomyces albulus M-Z18. Transcriptome analysis revealed that there was no mutual transcriptional suppression between the utilization of glucose and glycerol, which was quite different from typical ‘‘glucose effect’’. In addition, microorganisms cultivated with single glycerol showed significant demand for ribose- 5-phosphate, which resulted in potential demand for glucose and xylitol. The above demand could be relieved by glucose (in the mixed carbon source) or xylitol addition, leading to improvement of biomass production. It indicated that glucose in the mixed carbon source was more important for biomass production. Besides, transcriptional analysis and exogenous citrate addition proved that single carbon sources could not afford enough carbon skeletons for Embden Meyerhof pathway (EMP) while a glucose– glycerol combination could provided sufficient carbon skeletons to saturate the metabolic capability of EMP, which contributed to the replenishment of precursors and energy consumed in e-PL production. This study offered insight into the simultaneous consumption of glucose and glycerol in the e-PL batch fermentation, which deepened our comprehension on the high e-PL productivity in the mixed carbon source.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI