مقالات ترجمه شده

تولید تخمیری لایزین بوسیله کورین باکتریوم گلوتامیکوم: انتقال غشائی و آنالیز شار متابولیک

عنوان فارسی

تولید تخمیری لایزین بوسیله کورین باکتریوم گلوتامیکوم: انتقال غشائی و آنالیز شار متابولیک


عنوان لاتین

Fermentative production of lysine by Corynebacterium glutamicum: transmembrane transport and metabolic flux analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2005
کد مقاله 3143
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Process Biochemistry
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

از سال 1950 تولید آمینو اسیدها توسط روش های تخمیری جنبه بسیار حائز اهمیتی در میکروبیولوژی صنعتی یافته، که موجب مطالعات متعددی برای درک و بهبود شرایط متابولیک برای تولید بیش از اندازه آمینو اسید می گردد. در این مقاله، علاوه بر ارائه پیشینه تاریخی مختصر از باکتری های کورین شکل، استراتژی های مختلف بکار رفته برای بهبود نژاد نظیر استفاده از نژادهای آکسوتروپیک و جهش های منظم مورد بحث قرار می گیرند. مسیرهای متابولیک موجود در تولید L-لایزین بوسیله کورین باکتریوم گلوتامیکوم و مکانیزم های میانجی خروجی آن و ترشح بحث می شوند. آنالیز شار متابولیک، که ابزاری قدرتمند به شمار آمده و اطلاعات ارزشمندی در رابطه با تنگناها در تولید متابولیت های مورد نظر را فراهم آورده نیز با توجه به ترشح لایزین در رابطه با اهمیت مکانیزم های انتقال پوشش داده می شود.

چکیده لاتین

Since the 1950s the production of amino acids by fermentative methods has become a very important aspect of industrial microbiology, leading to numerous studies to understand and improve the metabolic conditions driving to amino acid overproduction. In this review, in addition to a brief historic background of Coryneform bacteria, the various strategies used for strain improvement, such as and the use of auxotrophic strains and regulatory mutants, are discussed. Metabolic pathways involved in the production of l-lysine by Corynebacterium glutamicum and the mechanisms mediating its efflux and secretion are discussed. Metabolic flux analysis, which is considered to be a very powerful tool providing valuable information regarding bottlenecks in the production of desired metabolites, is also covered in relation to lysine secretion in conjunction with the significance of transport mechanisms.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI