مقالات ترجمه شده

لیزر فیبر جاروب چند طول موج قابل تنظیم براساس دستگاه بلور مایع نماتیک برای سنسور میدان الکتریکی فیبر نوری

عنوان فارسی

لیزر فیبر جاروب چند طول موج قابل تنظیم براساس دستگاه بلور مایع نماتیک برای سنسور میدان الکتریکی فیبر نوری


عنوان لاتین

Tunable, multiwavelength-swept fiber laser based on nematic liquid crystal device for fiber-optic electric-field sensor

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3137
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Optics Communications
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ما یک لیزر جاروب چند طول موج قابل تنظیم براساس بلور مایع نماتیک (NLC) اتالون فبری-پروت (FP) ارائه می دهیم، که در تشدید کننده ی لیزر جاروب طول موج تعبیه شده است. ما به تنظیم طول موج پیوسته ی لیزر جاروب طول موج با اعمال میدان الکتریکی به اتالون NLC FP دست می یابیم. دامنه ی طیفی آزاد اتالون NLC FP ساخته شده تقریبا 7.9 nm می باشد. هنگامی که میدان الکتریکی اعمال شده به اتالون NLC FP از اندازه ی آستانه فراتر می رود، خروجی لیزر جاروب چندطول موج می تواند بطور پیوسته تنظیم شود. دامنه ی تنظیم لیزر جاروب طول موج می تواند در اندازه ای بزرگ از 75 nm حاصل شود، که دارای دامنه ی قابل تنظیم بسیار وسیع تری نسبت به لیزر چند طول موج سنتی مبتنی بر اتالون NLC FP دارد. بازده های شیب در دامنه های دمایی و طیفی مربوط به لیزر جاروب چند طول موج قابل تنظیم در ناحیه ی خطی به ترتیب و می باشند. در نتیجه، لیزر جاروب چند طول موج توسعه یافته براساس اتالون NLC FP می تواند به یک سنسور میدان الکتریکی اعمال شود. به دلیل این که اندازه گیری طول موج و اندازه گیری زمانی دارای رابطه ی خطی می باشند، سنسور میدان الکتریکی می تواند تغییر سریع در شدت میدان الکتریکی را بوسیله ی اندازه گیری تغییر اوج پالس در دامنه ی زمانی با استفاده از لیزر جاروب چند طول موج مبتنی بر اتالون NLC FP شناسایی کند.

چکیده لاتین

We propose a tunable multiwavelength-swept laser based on a nematic liquid crystal (NLC) Fabry–Perot (FP) etalon, which is embedded in the resonator of a wavelength-swept laser. We achieve the continuous wavelength tuning of the multiwavelength-swept laser by applying the electric field to the NLC FP etalon. The free spectral range of the fabricated NLC FP etalon is approximately 7.9 nm. When the electric field applied to the NLC FP etalon exceeds the threshold value (Fréedericksz threshold voltage), the output of the multiwavelength-swept laser can be tuned continuously. The tuning range of the multiwavelength-swept laser can be achieved at a value greater than 75 nm, which has a considerably wider tunable range than a conventional multiwavelength laser based on an NLC FP etalon. The slope efficiencies in the spectral and temporal domains for the tunable multiwavelength-swept laser are 22.2 nm/(mVrms∕μm) and 0.17 ms/(mVrms∕μm), respectively in the linear region. Therefore, the developed multiwavelength-swept laser based on the NLC FP etalon can be applied to an electric-field sensor. Because the wavelength measurement and time measurement have a linear relationship, the electric-field sensor can detect a rapid change in the electric-field intensity by measuring the peak change of the pulse in the temporal domain using the NLC FP etalon-based multiwavelength-swept laser.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI