مقالات ترجمه شده

ساختار ارزیابی ظرفیت استراتژیک پارکهای فناوری: چارچوب پیشنهادی برای اجرایی شدن در آمریکای لاتین

عنوان فارسی

ساختار ارزیابی ظرفیت استراتژیک پارکهای فناوری: چارچوب پیشنهادی برای اجرایی شدن در آمریکای لاتین


عنوان لاتین

Technology parks strategic capacity evaluation structure: a framework proposal for implementation in Latin America

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3099
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله RAI Revista de Administração e Inovação
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه مشارکت آشکاری در یک روش بی سابقه با یک مقاله دارد که ساختار ارزیابی ظرفیت استراتژیک پارکهای فناوری را در آمریکای لاتین بررسی میند. این روش، سوال تحقیق پیشرو را آشکار می سازد. قابلیت استراتژیک پارکهای فناوری در آمریکای لاتین را چگونه ارزیابی کنیم؟ موضوع این مطالعه یک چارچوب پیشنهادی برای مرور ظرفیت استراتژیک پارکهای فناوری در آمریکای لاتین را ارائه می دهد. متدولوژی به کار رفته در این مطالعه با توجه به موضوع به عنوان رویه فنی و کاوشی به کار رفته در ادبیات مروری دسته بندی می شود. روش تحقیقی کمی و کیفی به کار می رود. نتیجه تحقیق، یک مجموعه چهار بعدی (زیرساخت، سناریو، نظارت سازمانی و عملکرد استراتژیک) شامل 31 شاخص است که با TPs شناسایی شده در آمریکای لاتین تائید شده اند، بعد روش MACBETH با استفاده از داده های جمع آوری شده به 10 واحد نصمیم گیری عمده TPs در آمریکای لاتین اعمال می شود. شاخص پیشنهاد شده را می توان به عنوان ارزیابی مقایسه ای بین چندین TPs آمریکای لاتین در نظر گرفت. بیشتر پیشنهادات تحقیق ، شناسایی بیشتر مراجع نظری ذکر شده و اعتبارسنجی چارچوب میدانی تحقیق در دیگر قاره ها است.

چکیده لاتین

This study’s relevance contributes in an unprecedented manner with a proposal to investigate the strategic capacity evaluation structure of Techno- logical Parks in Latin America. This way, the following research question emerged: how to evaluate the strategic capability of the Technological Parks in Latin America? This study’s objective is to present a framework proposal for review of the Strategic Capacity of Technological Parks in Latin America. The methodology used in this study is classified, by the objective, as exploratory and the technical procedure used was the literature review. The research approach used was qualitative and quantitative. As a research result, a 4 dimensions ensemble (Infrastructure, Scenarios, Corporate Governance and Strategic Performance) composed of 31 indicators that can corroborate with the TPs in Latin America was identified, after the MACBETH method application with survey data applied to 10 major decision makers of TPs in Latin America. The proposed index can serve as a comparative evaluation between several Latin America TPs. Further research suggestions are larger exploration of the theoretical references cited and field research framework validation in other continents.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI