مقالات ترجمه شده

ترویج رفتارهای نام تجاری و وفاداری از طریق ارزش و نوآوری خدمات درک شده

عنوان فارسی

ترویج رفتارهای نام تجاری و وفاداری از طریق ارزش و نوآوری خدمات درک شده


عنوان لاتین

Promoting brand engagement behaviors and loyalty through perceived service value and innovativeness

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3096
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Journal of Services Marketing
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: هدف از این مطالعه، بررسی نقش ارزش و نوآوری درک شده (تازگی مفهوم خدمات و مزایای نسبی) در ارتقاء رفتارهای نام تجاری مشتری (CBEBs) و وفاداری برند است. طراحی / روش شناسی / رویکرد: مدل مفهومی که به طور تجربی با استفاده از داده های مطالعاتی در سطح ملی/ کشوری از 430 مشتری Uber در استرالیا آزمایش شد. داده ها با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که جمع آوری اطلاعات نام تجاری/ برند به طور مثبت بر مقدار/ ارزش درک شده، تازگی مفهوم سرویس و مزیت نسبی، تاثیر گذار است. مشارکت در فعالیت های بازاریابی برند به طور مثبتی بر تازگی مفهوم خدمات و مزایای نسبی موثر است. تعامل با دیگران به طور مثبتی بر ارزش درک شده و تازگی مفهوم خدمات تاثیر دارد. در نتیجه، وفاداری برند تحت تأثیر شرکت در فعالیت های بازاریابی برند و تعامل با دیگران تاثیر می گذارد. تأثیر مستقیم ارزش درک شده و مزیت نسبی بر وفاداری برند نیز ثابت شده است. محدودیت ها / پیامدهای تحقیق: این مطالعه فقط اطلاعات را از مشتریان Uber جمع آوری کرده است. یکی دیگر از محدودیت های این مطالعه استفاده از داده های مقطعی است. پیامدهای عملی - برای ترویج وفاداری به برند و نوآوری خدمات به داشتن ویژگی های مناسب (یعنی ارزش درک شده، تازگی مفهوم خدمات و مزایای نسبی) و شیوه هایی که رفتارهای تعامل با نام تجاری مشتری را ارتقا می دهند، نیاز است. اصالت / ارزش: اگرچه منطق غالب خدمات (SDL) یک لنز نظری است که توسط تحقیق در زمینه های نوآوری خدمات و مشارکت مشتری استفاده می شود، اما مطالعات تجربی که این دو حوزه را با یکدیگر ادغام می کنند، محدود می شود. یافته های این مطالعه مکانیزم جدیدی را نشان میدهد که نوآوری خدمات می تواند وفاداری را با افزایش CBEB افزایش دهد.

چکیده لاتین

Purpose – The purpose of this study is to investigate the role of perceived value and innovativeness (service concept newness and relative advantage) in promoting customer brand engagement behaviors (CBEBs) and brand loyalty. Design/methodology/approach – The conceptual model was empirically tested using nationwide survey data from 430 customers of Uber in Australia. The data were analyzed using structural equation modeling. Findings – The results of this study show that collecting brand information is positively influenced by perceived value, service concept newness and relative advantage. Participating in brand marketing activities is positively influenced by service concept newness and relative advantage. Interacting with others is positively influenced by perceived value and service concept newness. Subsequently, brand loyalty is positively influenced by participating in brand marketing activities and interacting with others. The direct impacts of perceived value and relative advantage on brand loyalty are also established. Research limitations/implications – This study only collected data from Uber customers. Another limitation of this study is the use of crosssectional data. Practical implications – To promote brand loyalty, service innovation needs to have both the right characteristics (i.e. perceived value, service concept newness and relative advantage) and practices that foster customer brand engagement behaviors. Originality/value – Although service-dominant logic (SDL) is a theoretical lens used by research in the areas of service innovation and customer engagement, empirical studies that integrate the two areas remain limited. The findings of this study suggest a new mechanism in which service innovation can increase loyalty through increased CBEBs.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI