مقالات ترجمه شده

شیوه های حسابداری مدیریت SMEها: تاثیر DNA سازمانی، پتانسیل کسب وکار و فناوری عملیاتی

عنوان فارسی

شیوه های حسابداری مدیریت SMEها: تاثیر DNA سازمانی، پتانسیل کسب وکار و فناوری عملیاتی


عنوان لاتین

Management accounting practices of SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and operational technology

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3092
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Asia Pacific Management Review
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تغییرات در محیط کسب وکاری جهانی تحولاتی را با تمرکز بر صرفه اقتصادی و حرکت به سمت پایداری در شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) به ارمغان آورده است. ادبیات حسابداری مدیریت به ارائه مزایای پذیرش شیوه های حسابداری مدیریت (MAPs) در بهبود پایداری کسب وکار ادامه می دهد. MAPs ابزار، تکنیک ها و اطلاعات داخلی ارزشمندی ازجمله بودجه بندی، برنامه ریزی سود و ارزیابی کارآیی و عملکرد را ارائه می کنند. MAPs همچنین با سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت شکل داده می شوند. تغییرات در کاربرد درمیان کسب وکارها معمول می باشند چراکه شیوه های حسابداری مدیریت استانداردسازی نشده اند. این مطالعه خلاء موجود در ادبیات حسابداری مدیریت را ازدیدگاه توسعه اقتصاد با بررسی مرحله فعلی توسعه MAPs و تاثیر سه عامل (DNA سازمانی، پتانسیل کسب وکار و فناوری عملیاتی) بر MAPs در مالزی پر می-کند. ازآنجاکه MAPها سازمانی هستند، نظریه اقتضایی دراین مطالعه مورداستفاده قرار گرفت. درمجموع 310 پرسشنامه به شرکت های SME در ساحل شرقی مالزی ارسال شد و 110 پرسشنامه برگردانده شد. بااین حال 8 تای آنها ناقص بوده و از تحلیل نهایی کنارگذاشته شدند. این مطالعه نشان می دهد که این شرکت ها دو مرحله از چهارمرحله توسعه MAPs را براساس چهارچوب نیشی مورا (2003) استفاده می کنند. علاوه براین نتایج رگرسیون نشان می دهد مه تنها فناوری عملیاتی از تاثیری مثبت بر MAPs برخوردار است (مقدارP= 0.005). دومتغیردیگر (یعنی DNA سازمانی و پتانسیل کسب وکاری) به صورت معنی دار بر MAPs تاثیرگذار نیستند. این یافته ها با نتایج ارائه شده برای شرکت های بزرگ همخوانی دارد و ازاین رو مطالعات بیشتری درآینده برای بررسی بیشتر موضوعات مرتبط با MAP نیاز است.

چکیده لاتین

Changes in global business environment have driven transformation in Small and Medium-size Enterprises (SMEs) to move toward sustainability by focusing on cost efficiency. Management accounting literature continues to suggest the benefits of adopting Management Accounting Practices (MAPs) in improving business sustainability. MAPs provide various tools, techniques and valuable internal information including for budgeting, profit planning and performance evaluation. MAPs are also shaped by management accounting information system. Variations in its application among businesses are common since the management accounting practices are not standardized. This study contributes to the existing gap in management accounting literature particularly from the view of a developing economy by examining the current stage of MAPs development and the impact of three factors (i.e., organizational DNA, business potential, and operational technology) on the MAPs in Malaysia. Since MAPs are organizational-specific, contingency theory was used in this study. A total of 310 questionnaires were sent to SMEs in the east coast of Malaysia and 110 were returned. However, 8 of them were incomplete and thus, excluded from the final analyses. The study suggests that these SMEs adopt the first 2 of the 4 stages of MAPs development based on Nishimura (2003) framework. Furthermore, the regression results show that only operational technology has a positive impact on the MAPs (p-value ¼ 0.005). The other two variables (i.e., organizational DNA and business potential) do not significantly influence the MAPs. These findings are inconsistent with the results documented for large companies and thus, future studies are needed to further explore the MAP issues.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI