مقالات ترجمه شده

توسعه ابزار برای ارزیابی مدیریت دانش تضمین کننده کیفیت (متضمن کیفی) در دانشگاه های Rajabhat تایلند

عنوان فارسی

توسعه ابزار برای ارزیابی مدیریت دانش تضمین کننده کیفیت (متضمن کیفی) در دانشگاه های Rajabhat تایلند


عنوان لاتین

Instrument development for assessing knowledge management of quality assurers in Rajabhat universities, Thailand

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3090
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله Kasetsart Journal of Social Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این پژوهش با هدف توسعه ابزارهای قابل اطمینان و معتبر بمنظور ارزیابی مدیریت دانش متضمن کیفی پرسنل در موسسات ثالث انجام شده بود. بررسی ادبیات در مدیریت دانش مشخص نموده که 15 آیتم برای دسته بندی (طبقه بندی) 4 متغییر پنهان استفاده شده بود. از بررسی این ادبیات , ابزار مدیریت دانش ایجاد شده بود. اعتبار محتوا ابزار برابر با 0.70-1.00 بوده و قابلیت اطمینان ثبات داخلی هر متغییر پنهان برابر با 0.82-0.89 بوده است. ابزار مدیریت دانش بمنظور جمع آوری داده از 126 تضمین گر کیفی در 40 دانشگاه Rajabhat و با استفاده از نمونه سازی تصادفی ساده , با توجه به نرخ بازخوردی 83.33% , استفاده شده بود. نتایج تجزیه و تحلیل کیفی ابزار نشان داده که بارگذاری متغیرات کلی (مجموع) که با شاخص 0.79-0.92 بوده و با قابلیت اطمینان 85% اندیکاتور گذرانده شده بود. ضریب همبستگی الفای کرونباخ Cronbach آشکار ساخته که هر متغییر پنهان که در 0.784-0.904 مقدار دهی شده بوده همراه با قابلیت اطمینان 0.867-0.933 , جفت آزمایشات تفکیک اعتبار سنجی و همگرایی را می گذرانند. تجزیه و تحلیل مدل دومین سفارش ضریب پیش بینی سطح بالا در دو متغییر پنهان (انتشار و پخش دانش و کاربرد دانش) را نشان می دهد , در حالیکه دو متغییر دیگر (تبدیل دانش و فراگیری (حصول) دانش) در سطح میانگین بوده است. اندازه تاثیر کلی تمامی متغییرها , بواسطه عناصر مدیریت دانش , که در 0.01 قابل ملاحظه بوده , منعکس شده است.

چکیده لاتین

This research was conducted for the purpose of developing a valid and reliable instrument to evaluate knowledge management of quality assurance personnel in tertiary institutes. The literature review on knowledge management discovered that 15 items were used to classify 4 latent variables. From this literature review, a knowledge-management instrument was created. The content validity of the instrument was 0.70e1.00, and the internal consistency reliability of each latent variable was 0.82e0.89. The knowledge management instrument was used to collect data from 126 quality assurers in 40 Rajabhat universities using simple random sampling, with a response rate of 83.33 percent. The results of instrument quality analysis showed that the loading of total variables passed the criterion at 0.79e0.92 with an indicator reliability of 85 percent. Cronbach's alpha coefficient revealed each latent variable was valued at 0.784e0.904 with a reliability at 0.867e0.933, passing both convergent and discriminant validity tests. The analysis of the second order model showed a high level of prediction coefficient in 2 latent variables (knowledge dissemination and knowledge application), while the other 2 (knowledge conversion and knowledge acquisition) were at an average level. The total effect size of all variables, reflected via knowledge management elements, was significant at .01.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI