مقالات ترجمه شده

فرآیند توسعه نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری

عنوان فارسی

فرآیند توسعه نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری


عنوان لاتین

Innovation development process in small and medium technology-basedcompanies

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3088
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله RAI Revista de Administração e Inovação
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری برای فعالیت های کسب و کار و اقتصادی ضروری هستند. هدف این مقاله مطالعه نحوه وقوع فرآیند نوآوری فناورانه در شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری واقع در منطقه شهری دره پارایبا و ساحل شمالی- برزیل می باشد. چارچوب نظری به کار رفته شامل شش مدل نوآوری می باشد: فشار فناوری، کشش بازار، فرآیند نوآوری جفتی، فرآیند نوآوری تلفیق عملکردی، تلفیق سیستم ها و فرآیند نوآوری شبکه بندی و نوآوری باز. در این تحقیق مطالعات موردی متعدد با رویکرد کیفی مورد استفاده قرار می گیرد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته توسط مالک- مدیران گردآوری می شوند. نمونه شامل چهار شرکت کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری منطقه شهری دره پارایبا و ساحل شمالی- برزیل می باشد. در تحلیل داده ها، تحلیل موردی درونی و متقابل به منظور بررسی شباهت ها و تمایزات مطالعات موردی وجود دارد. به عنوان نتیجه بررسی مدل های توسعه نوآوری اتخاذ شده توسط شرکت ها، به نظر می رسد که مدل ها به آنچه که در مدل تعاملات زنجیره ای مطرح شده است نزدیک تر می باشند. توسعه نوآوری به نوع فعالیت اقتصادی که توسط شرکت توسعه می یابد و تعاملات موجود در محیط داخلی و خارجی بستگی دارد. می توان نتیجه گرفت که شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری به روش سیستماتیک نوآوری نمی نمایند، بلکه به صورت بصری و بسیار متمرکز به ایده های بنیانگذاران خود توجه دارند. آن ها با توجه به رفع نیازهای مشتریان و نیازهای مشاهده شده در بازار نوآوری می نمایند. شکل گیری مشارکت ها هنوز هم به وضوح توسط رهبران و صاحبان مشاهده می گردد.

چکیده لاتین

Small and medium-sized technology-based companies are recognized as essential for the economy and business activity. The purpose of this articleis to study how the technological innovation process occurs in small and medium technology-based companies located in the metropolitan regionof the Paraíba Valley and North Coast – Brazil. The theoretical framework used is composed by six our models of innovation: the technology push,the market pull, the coupling innovation process, the functional integration innovation process, the systems integration and networking innovationprocess and open innovation. It was used in this research the multiple case studies with a qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews with owner-managers. The sample consisted of four small and medium technology-based companies of metropolitan regionof the Paraíba Valley and North Coast – Brazil. In the data analysis, there was an intra and cross case analysis in order to verify the similaritiesand differences of the cases studied. As a result of observation of innovation development models adopted by companies, it appears that the modelis closer to what was proposed in the chain interactions model. The development of innovation depends on the type of economic activity that isdeveloped by the company and the interactions it has with internal and external environment. It was concluded that the small and medium-sizedtechnology-based companies do not innovate in a systematic way, but intuitively and very focused on the ideas of its founders. They innovatefocusing for meeting the requirements of customers and the needs observed in the market. The formation of partnerships is still viewed warily bythe leaders and owners.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI