مقالات ترجمه شده

معیارها (شاخص) ارگونومیک در بررسی علل غیر مستقیم حوادث (رخداد)

عنوان فارسی

معیارها (شاخص) ارگونومیک در بررسی علل غیر مستقیم حوادث (رخداد)


عنوان لاتین

Ergonomic criteria in the investigation of indirect causes of accidents

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3081
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Procedia Manufacturing
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ممکن است که دستورالعملات درباره نقص های ارگونومی از گزارشات حادثه ، که عموما کارمندان مستقیما مسبب خطا هستند (علل مستقیم حادثه) استنتاج گردد. علل ریشه ای حوادث از اهمیت اهداف پیشگیرانه شامل ناهماهنگی ایستگاه های کاری با توانایی های فیزیولوژیکی (جسمانی) کارگران پرده برداشته اند. این چنین عواملی منجر به اشتغال (تعهد) ارگونومیست ها می شود. ابزارهای تجزیه و تحلیل حادثه و مشخصات جزییاتی علل حادثه مستقیم برای توسعه مفهوم روشی برای شناسایی عیوب ارگونومی استفاده شده اند. روش ها و ابزارهای بررسی حادثه ، برای طبقه بندی عوامل حادثه بوسیله شاخص معین شده استفاده شده ، تا بدین منظور شناسایی عیوب ارگونومی در هر مرحله از ارزیابی را ممکن سازد. نگارنده (مولف) بصورت اضافی اقدام به توصیف مفهوم سیستم خبره ، که از نقطه نظر (دیدگاه) ارگونومی از بررسی های حوادث شغلی پشتیبانی می نماید ، نموده است. روش های بررسی حادثه شناسایی (ذکر شده) در این مقاله TOL ، تجزیه و تحلیل ایمنی کار (JSA) ، "چه می شود اگر …" ، FEMA ، STEP OARU (واحد پژوهش رویداد شغلی) ، FTA ، دیاگرام Ishikawa ، روش انتقال انرژی ، 4xwhy و MORT ، KIK و WAIT (تکنیک بررسی رویداد کاری) ، و مدل های TRIPOD و ILCI هستند. همچنین مفهوم برای استفاده روش های شبکه بمنظور ایجاد سلسله مراتب ناتوانی های ارگونومی ارایه شده است.

چکیده لاتین

Guidelines on ergonomic deficiencies may be derived from accident reports which commonly name employees as being directly at fault (direct causes of accident). The root causes of accidents found of significance for prevention purposes include the misalignment of workstations with the psychophysical capabilities of workers. Such causes lead to the engagement of ergonomists. Accident analysis tools and detailed specifications of direct accident causes have been used to develop a concept of a method for identifying ergonomic deficiencies. The accident investigation methods and tools used to classify accident causes by means of specified criteria make it possible to identify ergonomic deficiencies at each stage of assessment. The author has additionally described a concept of an expert system which supports the investigation of occupational accidents from the ergonomic standpoint. The accident investigation methods identified in this paper are TOL, Job Safety Analysis (JSA), “What if …”, FMEA, STEP, OARU (Occupational Accident Research Unit), FTA, the Ishikawa Diagram, the energy transfer method, „4xwhy”, MORT, KIK, WAIT (Work Accident Investigation Technique), as well as the ILCI and TRIPOD models. A concept has also been offered for using network methods to establish a hierarchy of ergonomic incompliances.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI