مقالات ترجمه شده

رگرسیون بریده DEA دومرحله ای: کاربرد در کارایی بانکداری و توسعه مالی

عنوان فارسی

رگرسیون بریده DEA دومرحله ای: کاربرد در کارایی بانکداری و توسعه مالی


عنوان لاتین

Two-stage DEA-Truncated Regression : Application in Banking Efficiency and Financial Development

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3054
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 42
نام مجله Expert Systems With Applications
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

این مطالعه کارایی بانک های داخلی اطراف اروپا را ارزیابی می کند و تاثیرات خطرات بانکی موثر بر عملکرد آن ها در بازه 2007-2014 را بررسی می کند. تحلیل پوششی داده ها در یک شاخص بازدهی ملکوئیست به منظور محاسبه امتیازهای کارایی بانک استفاده می شود. بعد، یک رگرسیون بریده خودگردانی شده مزدوج برای به دست آوردن امتیازهای تصحیح شده از پیشداوری و بررسی تاثیرات شرایط مالی بر سطح های کارایی بانک ها به کار می رود. این تحلیل برای دوره بحران دیون حاکمیت و برای سطح های مختلف توسعه مالی در کشورهای تحت مطالعه در نظر گرفته می شود. چنین کاربردی در زمینه بانکداری اروپایی مربوطه منحصر به فرد می-باشد. روش ارائه شده همچنین با مسائل بدمشخص سازی معمول مشاهده شده در مدل های رگرسیون براساس امتیازهای کارایی سازگار می باشد. این نتایج پیامدهای سیاستی مهمی بر ناحیه اروپا دارند، چونکه وجود یک متاحد کارایی پیرامونی را نشان می دهند. نقدینگی و ریسک اعتباری یافته شده اند که به طور منفی بر بازدهی بانک ها تاثیر می گذارند، در حالی که سرمایه گذاری و ریسک سود تاثیری مثبتی بر عملکرد آن ها دارند. دوره بحران یافته می شود که این اثرات را تقویت می کند، در حالی که متغیرهای ریسک بانکی هنگامی که سطح-های توسعه مالی پایین مشاهده می شوند بر کارایی بیشتر بانک ها تاثیر می گذارند.

چکیده لاتین

This study evaluates the efficiency of peripheral European domestic banks and examines the effects of bank-risk determinants on their performance over 2007-2014. Data Envelopment Analysis is utilized on a Malmquist Productivity Index in order to calculate the bank efficiency scores. Next, a Double Bootstrapped Truncated Regression is applied to obtain bias-corrected scores and examine whether changes in the financial conditions affect differently banks‟ efficiency levels. The analysis accounts for the sovereign debt crisis period and for different levels of financial development in the countries under study. Such an application in the respective European banking setting is unique. The proposed method also copes with common misspecification problems observed in regression models based on efficiency scores. The results have important policy implications for the Euro area, as they indicate the existence of a periphery efficiency meta-frontier. Liquidity and credit risk are found to negatively affect banks productivity, whereas capital and profit risk have a positive impact on their performance. The crisis period is found to augment these effects, while bank-risk variables affect more banks' efficiency when lower levels of financial development are observed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI