مقالات ترجمه شده

مزایا و خطرات فناوری خانه های هوشمند

عنوان فارسی

مزایا و خطرات فناوری خانه های هوشمند


عنوان لاتین

Benefits and risks of smart home technologies

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2999
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 33
نام مجله Energy Policy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

خانه های هوشمند بخش اولویت داری است که باید در آن برای حریم خصوصی ملی و مصرف انرژی برنامه ریزی نمود. پذیرش فناوری خانه های هوشمند (SHTs) توسط بازار به کاربران آینده نگری مرتبط است که ضمن قبول سطح قابل قبولی از خطرات، مزایای آن را درک می کنند. در این مقاله ما از چند دیدگاه مزایای ادراک شده و خطرات مربوط به SHT را بررسی می کنیم. در یکی از بررسی های ملی نمادین که از مالکان بریتانیایی (n=1025) انجام شد، متوجه شدیم که کاربران آینده نگر ادراک مثبتی از قابلیت های متعدد SHT ها که شامل مدیریت انرژی می باشد، دارند. خودکار سازی و ایجاد استقلال در خانه برای کنترل بیشتر فناوری یکی از مهمترین خطرات می باشد. بررسی دیگری که در میان کاربران واقعی SHT (n=42) انجام شده نشان می دهد که متقاضیان اولیه نقش مهمی در کاهش خطرات SHT ادارک شده برای بازار انبوه دارند. تحلیل محتوای مفاد بازاریابی SHT (n=62) به ما نشان می دهد که صنعت SHT به صورت ناکافی روی معیارهایی برای جلب اطمینان مشتریان در زمینه حفظ حریم خصوصی و امنیت تاکید دارد. سیاستگذاران نیز نقش مهمی در کاهش خطرات ادراک شده و حمایت از توانایی بالقوه مدیریت انرژی یک خانه هوشمند در آینده ایفا می کنند. اقدامات مربوط به حریم خصوصی برای توسعه بازار SHT شامل طراحی و اجرای استانداردها، دستورالعمل های مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات، کنترل کیفی و برنامه های پژوهشی مفید است. تجارب مربوط به فناوری بهره وری انرژی بخش خانگی و ابزارهای هوشمند ملی به ما مقدمات خوبی ارائه می دهند.

چکیده لاتین

Smart homes are a priority area of strategic energy planning and national policy. The market adoption of smart home technologies (SHTs) relies on prospective users perceiving clear benefits with acceptable levels of risk. This paper characterises the perceived benefits and risks of SHTs from multiple perspectives. A representative national survey of UK homeowners (n=1025) finds prospective users have positive perceptions of the multiple functionality of SHTs including energy management. Ceding autonomy and independence in the home for increased technological control are the main perceived risks. An additional survey of actual SHT users (n=42) participating in a smart home field trial identifies the key role of early adopters in lowering perceived SHT risks for the mass market. Content analysis of SHT marketing material (n=62) finds the SHT industry are insufficiently emphasising measures to build consumer confidence on data security and privacy. Policymakers can play an important role in mitigating perceived risks, and supporting the energymanagement potential of a smart-home future. Policy measures to support SHT market development include design and operating standards, guidelines on data and privacy, quality control, and in situ research programmes. Policy experiences with domestic energy efficiency technologies and with national smart meter roll-outs offer useful precedents.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI