مقالات ترجمه شده

یک برنامه نویسی هدف ترکیبی – رویکرد AHP پشتیبانی شده بوسیله TOPSIS برای انتخاب استراتژی حفظ و نگهداری در نیروگاه های برقابی

عنوان فارسی

یک برنامه نویسی هدف ترکیبی – رویکرد AHP پشتیبانی شده بوسیله TOPSIS برای انتخاب استراتژی حفظ و نگهداری در نیروگاه های برقابی


عنوان لاتین

A combined goal programming – AHP approach supported with TOPSIS for maintenance strategy selection in hydroelectric power plants

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2971
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 30
نام مجله Renewable and Sustainable Energy Reviews
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تأمین انرژی پایدار که بصورت تولید برق سازگار با محیط، به صرفه، موثر، قابل اطمینان و بدون اختلال تعریف می شود، هدف اصلی نیروگاه ها می باشد. انجام پروسه های کامل حفظ و نگهداری از نظر افزایش طول عمر موثر عملیاتی نیروگاه ها و در نتیجه بهبود تولید توان پایدار سیستم، از اهمیت حیاتی برخوردار است. از آنجایی که این مورد در خدمت چنین هدف مهمی می باشد، حفظ و نگهداری یک فرآیند حیاتی است که باید مدیریت شود و انتخا استراتژی مناسب حفظ و نگهداری اولین مرحله ی مدیریت حفظ و نگهداری در نیروگاه های توان همانند دیگر تسهیلات تولیدی می باشد. در این محدوده، این مطالعه بر روی مسئله ی انتخاب استراتژی حفظ و نگهداری در نیروگاه های برقابی که اهمیت زیادی برای ترکیب انرژی ترکیبه و دنیا دارد، تمرکز کرده است. یک نیروگاه برقابی از هزاران تجهیزات با مشخصه های مختلف تشکیل یافته است، نه تا از این تجهیزات دارای اثرات می باشند و مهمترین تجهیزات برای نیروگاه بوسیله تکنیک مربوط به ترتیب اولویت بوسیله شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) تحت نه معیار ارزیابی وزن دار شده بوسیله ی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) برای یک نیروگاه بزرگ برقابی در ترکیه تعیین شده اند. ترکیب های استراتژی حفظ و نگهداری برای هر یک از تجهیزات انتخاب شده توسط مدل برنامه نویسی هدف پیشنهادی (GP) بدست آمده اند، این مدل از وزن های معیارها و اولویت های جایگزین محاسبه شده با AHP استفاده کرده و نشان دهنده ی مورد واقعی در نیروگاه است. در نهایت، تعیین می شود که حدودا 77 درصد بهبود در زمان های خاموشی بدست می آید که از انجام استراتژی نامناسب حفظ و نگهداری در رابطه با تجهیزات حیاتی انتخابی در مقایسه با دوره ای که در آن مدل مورد استفاده قرار نمی گیرد پدید می آید.

چکیده لاتین

Sustainable energy supply defined as uninterrupted, reliable, efficient, economic and environmentally friendly electricity generation is the main goal of power plants. Carrying out the proper maintenance processes has critical importance in terms of prolonging the effective operational lifetime of power plants and thus improving the sustainable power generation of the system. Since it serves for such an important purpose, maintenance is a crucial process that must be managed and selection of the most appropriate maintenance strategy is the first and unignorably stage of maintenance management in power plants as in other manufacturing facilities. Within this scope, this study focuses on the maintenance strategy selection problem in hydroelectric power plants have great importance for world and Turkey energy mix. As hydroelectric power plants comprise thousands of equipment with different characteristics, nine equipment which have similar effects and the most important ones for power plant are determined by The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) under nine evaluation criteria weighted by the Analytic Hierarchy Process (AHP) for a big scale hydroelectric power plant in Turkey. Maintenance strategy combinations are obtained for each selected equipment via proposed goal programming (GP) model which uses the criteria weights and alternative priorities calculated with AHP and reflects the realities of power plant. Finally, it is determined that there is an improvement about 77% in downtimes arise from carrying out the improper maintenance strategy on selected critical equipment compared to the period when the model is not used.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI