مقالات ترجمه شده

بهینه سازی غلظت بیوتین برای تولید ال گلوتامیک اسید با استفاده از استرین کورینه فرم جدا شده به صورت موضعی

عنوان فارسی

بهینه سازی غلظت بیوتین برای تولید ال گلوتامیک اسید با استفاده از استرین کورینه فرم جدا شده به صورت موضعی


عنوان لاتین

OPTIMIZING THE CONCENTRATION OF BIOTIN FOR L-GLUTAMIC ACID PRODUCTION BY A LOCALLY ISOLATED CORYNEFORM STRAIN

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2965
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله The Journal of Animal & Plant Sciences
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

غلظت های متفاوتی از بیوتین با هدف ترشح و دفع کامل گلوتامیک اسید (glu) به یک محیط کشت تخمیر متشکل از یک استرین جداشده به صورت موضعی کورینه باکتریوم گلوتامیکوم مورد بررسی قرار گرفتند. رفتار استرین در غلظت های مختلف بیوتین متفاوت بود. در 10 میکروگرم بیوتین در 100 میلی لیتر تحت شرایط کاری یک فلاسک لرزان با دمای 30 درجه سلسیوس در 100 گرم گلوکز/ لیتر محیط کشت (pH 7.0) حداکثر مقدار نرخ رشد اختصاصی (μ, h-1)، عملکرد توده سلولی (Yx/s, g/g)، میزان مصرف ماده (QS, g/l h) میزان تولید ویژه سلولی (qX, g/g h) به ترتیب 0.34، 0.24، 2.92 و 1.43 بود. پارامترهای سینتیک محاسبه شده برای تولید گلوتامات در شرایط ذکر شده برای QP,، YP/X و qP به ترتیب 4.94 g/lh، 4.4 g/g cells، 0.66 g/g و 1.5g/g h بود و از مقادیر مربوطه گزارش شده برای بعضی از استرین های کورینه باکتریوم گلوتامیکوم که در مطالعات کشت بسته بر روی گلوکز رشد کرده بودند نسبتا بالاتر بود. برعکس، در غلظت های 1.0، 2.5، 5.0% 15 μg/ ml بیوتین، بهبود نسبتا کمی در تولید گلوتامیک اسید مشاهده شد اما در 10 μg/ml افزایش تقریبی 2.2 برابری در میزان QP مشاهده شد، اما تفاوت آماری معنی دار تنها در مقدار QS حاصل شد.

چکیده لاتین

Various concentrations of biotin were tested in order to achieve fluent excretion of glutamic acid (glu) in a fermentation medium composed of a locally isolated Corynebacterium glutamicum strain. The behaviour of the strain was observed to vary with varying concentrations of biotin. Maximum values for specific growth rate (μ, h-1), cell mass yield (Yx/s, g/g), substrate consumption rate (QS, g/l h) and cell mass specific productivity (qX, g/g h) were 0.34, 0.24, 2.92 and 1.43, respectively, given 10 μg biotin/100 ml under working conditions of a shake flask with temperature 30 °C, in 100 g glucose/l medium (pH 7.0). The kinetic parameters calculated for glutamate production under the above conditions were 4.94 g/l h, 4.4 g/g cells, 0.66 g/g, and 1.5 g/g .h for QP, YP/X, YP/S, and qP, respectively, and were comparatively higher than the respective values reported for some C. glutamicum strains growing on glucose in batch culture studies. Conversely, at biotin concentrations of 1.0, 2.5, 5.0, 15 μg/ ml, significantly less improvement in glu production was noticed, but at 10 μg/ml a nearly 2.2-fold increase in QP was observed, though the only statistically significant difference was in the QS value.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI