مقالات ترجمه شده

تعامل کار خانه از منظر روانشناسی کار: ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جدید، SWING

عنوان فارسی

تعامل کار خانه از منظر روانشناسی کار: ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جدید، SWING


عنوان لاتین

Work-home interaction from a work psychological perspective: Development and validation of a new questionnaire, the SWING

مشخصات کلی

سال انتشار 2005
کد مقاله 2951
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله فاقد منبع
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله گزارشی است از تهیه مرحله ای پرسشنامه جدیدی برای اندازه گیری تعامل کار-خانه، یعنی، پرسشنامه تعامل کار-خانه نیمیخن SWIN. ما با الهام از بینش های بدست آمده از روانشناسی کار، بطور خاص تر از نظریه تلاش-بازیابی، تعامل کار-خانه را با تمایزگذاری بین جهت و کیفیت تاثیر تعریف کردیم. چهار نوع تعامل کار-خانه متمایز شده و با استفاده از 22 آیتم (از جمله 13 خودساخت) اندازه گیری شد. با استفاده از داده های بدست آمده از پنج نمونه مستقل (مجموعا 2472 مورد)، شواهد اعتبار برمبنای ساختار درونی پرسشنامه فراهم شد. نتایج نشان داد که این پرسشنامه چهار نوع عملا متمایز تعامل کار-خانه را اندازه گیری کرد، و اینکه این ساختار چهار بُعدی تا حد زیادی درمیان پنج نمونه و همچنین زیرگروههای مربوطه تغییرناپذیر بود. شواهد اعتبار نیز برمبنای روابط با متغیرهای درونی (ارتباط نظری) فراهم شد (یعنی، مشخصات شغل، مشخصات منزل، شاخص های سلامت و رفاه). نتایج معمولا روابط فرضیه پردازی شده این متغیرهای بیرونی با تعامل منفی کار-خانه را تایید می کرد. هرچند، تایید کمتری برای روابط فرضیه پردازی شده با تعامل مثبت کار-خانه معلوم شد. این به ادبیات پژوهش کنونی کمک می کند چرا که از مفهوم سازی نسبتا وسیعی از تعامل کار-خانه استفاده می کند و ابزار نویدبخشی ارائه می کند که به اندازه گیری مؤلفه های متعدد در انواع وسیعی از کارگران می پردازد.

چکیده لاتین

This paper reports on the stepwise development of a new questionnaire for measuring work-home interaction, i.e. the Survey Work-home Interaction*/NijmeGen, the SWING). Inspired by insights from work psychology, more specifically from Effort-Recovery Theory (Meijman & Mulder, 1998), we defined work-home interaction by differentiating between the direction and quality of influence. Four types of work-home interaction were distinguished and measured by using 22 (including 13 selfdeveloped) items. By using data from five independent samples (total N/2472), validity evidence was provided based on the internal structure of the questionnaire. The results showed that the questionnaire reliably measured four empirically distinct types of work-home interaction, and that this four-dimensional structure was largely invariant across the five samples as well as across relevant subgroups. Validity evidence was also provided based on the relations with external (theoretically relevant) variables (i.e. job characteristics, home characteristics, and indicators of health and wellbeing). The results generally supported the hypothesized relationships of these external variables with negative work-home interaction. Less support was found, however, for the hypothesized relationships with positive work-home interaction. This contributes to current literature as it employs a relatively broad conceptualization of work-home interaction and offers a promising tool that measures its multiple components across a wide variety of workers.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI