مقالات ترجمه شده

نقش میانجی اشتیاق میان تنظیم انگیزشی ورزش و علائم وابستگی ورزشی

عنوان فارسی

نقش میانجی اشتیاق میان تنظیم انگیزشی ورزش و علائم وابستگی ورزشی


عنوان لاتین

The Mediating Role of Passion in the Relationship of Exercise Motivational Regulations with Exercise Dependence Symptoms

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2950
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Int J Ment Health Addiction
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مطالعه نقش میانجی اشتیاق وسواسی میان تنظیم درون فکنی برای ورزش با علائم وابستگی ورزشی بررسی گردید. در این تحقیق از طرح مطالعه مقطعي استفاده شد. پرسشنامه ها در مراكز تناسب اندام خصوصي و قبل از شروع فعاليت هاي ورزشي انجام شد. با استفاده از نمونه گیری غير احتمالاتی، 549 شرکت کننده یونانی با ورزش منظم ، از میان مردان و زنان (نرخ پاسخ 70 درصد) 18 تا 61 ساله، پرسشنامه را تکمیل کردند. برای اندازه گیری علائم وابستگی به ورزش، مقیاس وابستگی ورزش مورد استفاده قرار گرفت. مقیاس اشتیاق برای اندازه گیری اشتیاق هماهنگ و وسواسی برای ورزش استفاده شد. و پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش- 2 برای اندازه گیری تنظیم رفتاری در ورزش استفاده شد. اشتیاق وسواسی میانجی ارتباط بین تنظیم درون فکنی و علائم وابستگی به ورزش است (CFI=0.91–0.95, RMSEA=0.05-06) ، یافته های این پژوهش، نقش میانجیگر اشتیاق وسواسی در رابطه تنظیم درون فکنی برای ورزش با علائم وابستگی ورزشی را تایید می کند.

چکیده لاتین

The present study examined the mediating role of obsessive passion in the relationship of introjected regulation to exercise with exercise dependence symptoms. A crosssectional design was used. Questionnaires were administered in the context of private fitness centers and were completed before initiation of that day’s exercise activities. Using nonprobability sampling, 549 regular Greek exercise participants, men and women (approximately 70 % response rate), aged 18 to 61 years, completed the questionnaires. The Exercise Dependence Scale-Revised (Symons-Downs et al. 2004) was used to measure exercise dependence symptoms; the Passion Scale (Vallerand et al. 2003) was used to measure harmonious and obsessive passion for exercise; and the Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2 (Markland and Tobin 2004) was used to measure types of behavioral regulations in exercise. Obsessive passion mediated the relationship between introjected regulation and exercise dependence symptoms (CFI=0.91–0.95, RMSEA=0.05-06). The present findings provided cross-sectional support to the mediating role of obsessive passion in the relationship of introjected regulation to exercise with exercise dependence symptoms.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI