مقالات ترجمه شده

روابط بین تصویب رویا غیر آسیب شناختی و رفتارهای آینه ای

عنوان فارسی

روابط بین تصویب رویا غیر آسیب شناختی و رفتارهای آینه ای


عنوان لاتین

Relationships between non-pathological dream-enactment and mirror behaviors

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 2949
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Consciousness and Cognition
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

رفتارهای تصویب رویا (DEBها)، بیان رفتاری تصاویر رویای نیرومند هستند که اغلب در طول انتقال خواب به بیداری رخ می دهند. ما تصور می کنیم که رفتارهای تصویب رویا، فعالیت مغزی را تحت تأثیر شناخت اجتماعی ، بخصوص رزونانس (تشدید) حرکتی عاطفی ایجاد شده توسط سیستم نورون آینه ای ، منعکس میکنند. ما یک پرسشنامه رفتار آینه ای (MBQ) برای ارزیابی بعضی ابعاد رفتارهای آینه ای و بررسی ارتباط بین نمرات MBQ و رفتارهای تصویب رویا در یک گروه بزرگ از دانشجویان کارشناسی بسط دادیم. نمرات MBQ به طور معمول با یک ساختار چهار عاملی (همدلی / واگیر احساسی، تقلید رفتاری، خواب آلودگی / سرایت خشم، تقلید مهارت حرکتی) ، توزیع و توصیف شدند. نمرات DEB به طور مثبت با مجموع MBQ و نمرات عامل حتی دارای مطلوبیت اجتماعی، راه رفتن در خواب و حرف زدن در خواب کنترلی، مرتبط میشود. آیتم های ثابت احساسات DEB، با آیتم های ثابت احساسات متناظر MBQ ، به خصوص گریه و لبخند زدن مرتبط میشود. نتایج، شواهد اولیه ای را برای روابط متقابل بین تمایلات به تصویب رویا و رفتارهای آینه ای ارائه میدهد، به ویژه رفتارهایی که شامل رزونانس حرکتی عاطفی هستند، و پیشنهاد ما این است که رزونانس حرکتی عاطفی، تصویرسازی تصویب رویا را در طول خواب و همدلی احساسی را در هنگام بیداری، ایجاد می کند.

چکیده لاتین

Dream-enacting behaviors (DEBs) are behavioral expressions of forceful dream images often occurring during sleep-to-wakefulness transitions. We propose that DEBs reflect brain activity underlying social cognition, in particular, motor-affective resonance generated by the mirror neuron system. We developed a Mirror Behavior Questionnaire (MBQ) to assess some dimensions of mirror behaviors and investigated relationships between MBQ scores and DEBs in a large of university undergraduate cohort. MBQ scores were normally distributed and described by a four-factor structure (Empathy/Emotional Contagion, Behavioral Imitation, Sleepiness/Anger Contagion, Motor Skill Imitation). DEB scores correlated positively with MBQ total and factor scores even with social desirability, somnambulism and somniloquy controlled. Emotion-specific DEB items correlated with corresponding emotion-specific MBQ items, especially crying and smiling. Results provide preliminary evidence for cross-state relationships between propensities for dream-enacting and mirror behaviors—especially behaviors involving motor-affective resonance—and our suggestion that motor-affective resonance mediates dream-enactment imagery during sleep and emotional empathy during waking.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI