مقالات ترجمه شده

تکرار کابوس به گرایش به رفتارهای انعکاسی مرتبط است

عنوان فارسی

تکرار کابوس به گرایش به رفتارهای انعکاسی مرتبط است


عنوان لاتین

Nightmare frequency is related to a propensity for mirror behaviors

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 2947
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Consciousness and Cognition
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ما قبلا گزارش کردیم که دانشجویان دانشگاهی که درگیری در رفتارهای مکرر خواب دیدن را نشان دادند، همچنین بر روی یک معیار جدید رفتارهای انعکاسی، که تمایل به تقلید احساسات یا اقدامات فرد دیگری است، نیز محسوب شدند. از آنجایی که رفتارهای رویا دیدن اغلب اوج کابوس ها است، یک توضیح برای ارتباط مشاهده شده این است که افرادی که اغلب رفتارهای انعکاسی را نشان می دهند گرایش به دیدن به کابوس ها نیز دارند. نمونه ای از 480 دانشجو شامل 188 مرد (73.1 ± 2.19 سال) و 292 زن (19.0± 55.1 سال) در یک دوره ترم اول رشته روانشناسی دانشگاه، برای واحد تحصیلی، ثبت نام کردند. آن ها تمام پرسشنامه ها را تکمیل کردند که شامل 16 مورد MBQ به اضافه یک مورد راجع به دفعات کابوس دیدن (NMF) در 30 روز گذشته بود. امتیازات NMF برای ایجاد گروه های NMF کم، متوسط و زیاد تقسیم شد. امتیازات MBQ در زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان بود، اما یک تعامل نشان داد که این فقط برای افرادNMF زیاد، درست است. فاکتور 4 MBQ ، تقلید مهارت حرکتی، این تعامل جهانی برای زنان را برابر کرد، در حالی که فاکتور 3 MBQ ، خواب آلودگی/ شیوع خشم، فقط برای مردان با NMF زیاد، افزایش یافت. تجزیه و تحلیل موارد نشان داد که زنان با NMF بالا و متوسط بیشتر از زنان با NMF کم بر روی 3 مورد از فاکتور 4، امتیاز گرفتند که تقلید ارادی را نشان می دهد (تقلید از صداهای معروف / کارتونی، تماشاگر فعال فیزیکی و یادگیری مهارت های جدید با مشاهده) همچنین در 2 مورد دیگر که تقلید غیر ارادی (خمیازه مسری و خودسنجی همدلی) را نشان می دهد. هرچند که مردان باNMF بالا و پایین، به طور واضح تر در مورد فاکتور 3، متفاوت هستند، همه 3 مورد این فاکتور (از جمله شیوع خشم و خمیازه مسری) احتمالا با مشاهده و واکنش به تهدید اجتماعی مرتبط هستند. نتایج، شواهدی فراهم می کند که کابوس ها در زنان مرتبط با رفتارهای انعکاسی ارادی و غیر ارادی در طول بیداری است، در حالی که در مردان، کابوس ها با رفتارهای انعکاسی مربوط به تهدید در طول بیداری همراه هستند. از این رو آن ها این احتمال را حمایت می کنند که که ارتباط بین رفتارهای انعکاسی و رفتارهای نمایشی خواب دیدن، به دلیل یک مکانیسم عصبی انعکاسی مشترک است که پایه رفتارهای انعکاسی و کابوس ها است که شامل محرک به جای واکنش احساسی است. این نتایج دلالت بر درک اختلال همراه کابوس ها و سایر علائم پاتولوژیک مانند رفتارهای خودکشی تقلیدی، تأثیر یادگیری مشاهده ای بر شناسایی علائم تشخیصی و غلبه تهدید و تجاوز در رفتار های خواب دیدن اختلال رفتاری خواب REM دارند.

چکیده لاتین

We previously reported that college students who indicated engaging in frequent dreamenacting behaviors also scored high on a new measure of mirror behaviors, which is the propensity to imitate another person’s emotions or actions. Since dream-enacting behaviors are frequently the culmination of nightmares, one explanation for the observed relationship is that individuals who frequently display mirror behaviors are also prone to nightmares. We used the Mirror Behavior Questionnaire (MBQ) and self-reported frequencies of nightmares to assess this possibility. A sample of 480 students, consisting of 188 males (19.2 ± 1.73 years) and 292 females (19.0 ± 1.55 years) enrolled in a first-year university psychology course, participated for course credit. They completed a battery of questionnaires that included the 16-item MBQ, plus an item about nightmare frequency (NMF) in the past 30 days. NMF scores were split to create low, medium, and high NMF groups. MBQ total scores were significantly higher for female than for male subjects, but an interaction revealed that this was true only for Hi-NMF subjects. MBQ Factor 4, Motor Skill Imitation, paralleled this global interaction for females, whereas MBQ Factor 3, Sleepiness/ Anger Contagion, was elevated only for Hi-NMF males. Item analyses indicated that Hi- and Med-NMF females scored higher than Lo-NMF females on the 3 items of Factor 4 that reflect voluntary imitation (imitating famous/cartoon voices, being a physically active spectator, and learning new skills by observing), as well as on 2 other items that reflect involuntary imitation (contagious yawning and self-rated empathy). Although Hi- and Lo-NMF males differed most clearly on the sleepiness item of Factor 3, all 3 items on this factor (including anger contagion and contagious yawning) are plausibly associated with perception of and response to social threat. Results provide evidence that among females nightmares are associated with voluntary and involuntary mirror behaviors during wakefulness, while among males nightmares are associated with threat-related mirror behaviors during wakefulness. They thus support the possibility that the association between mirror behaviors and dream-enacting behaviors is due to a common mirror neuron mechanism that underlies mirror behaviors and nightmares and that involves motor, rather than emotional, resonance. These results have implications for understanding the comorbidity of nightmares and other pathological symptoms such as imitative suicidal behaviors, the influence of observational learning on dissociative symptomatology, and the predominance of threat and aggression in the dream enacting behaviors of REM sleep behavior disorder.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI