مقالات ترجمه شده

پنج جنبه عمده به عنوان عوامل پیشگویی کننده عملکرد تمرین شغلی: نقش ملزومات خاص شغلی

عنوان فارسی

پنج جنبه عمده به عنوان عوامل پیشگویی کننده عملکرد تمرین شغلی: نقش ملزومات خاص شغلی


عنوان لاتین

Big Five facets as predictor of job training performance: The role of specific job demands

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2945
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Learning and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

وجوه شخصیتی، به ویژه پنج وجه اصلی آن، طبق مشاهدات صورت گرفته می توانند برای پیش بینی یادگیری در مدرسه و دانشگاه مورد استفاده قرار گیرند. این مقاله به بررسی قدرت احتمالی آن ها برای پیش بینی عملکرد تمرینی در یک محیط کاری می پردازد. بر اساس نظریه فعالسازی صفات که در سال 2003 توسط تت و بورنت مطرح شد، انتظار می رفت که بسته به ملزومات خاص شغلی، وجوه خاص شخصیتی قابل پیش بینی باشند. با این وجود، این مساله نیز مورد بررسی قرار گرفت که آیا تاثیرات یکسان و بدون تغییری نیز وجود داشته باشند. علاوه بر این، تاثیر سن، جنسیت، و توانایی ذهنی عمومی نیز مورد کنترل قرار گرفتند. نمونه اماری شامل 501 شاگرد بود. عملکرد تمرینی یا آموزشی با استفاده از نمره های سرپرست در چندین حیطه تمرینی به شکل عملیاتی در آورده شد.. یافته ها موید فرضیات می باشند و تاثیرات مثبت بدون تغییری را از وظیفه دانی و آمادگی برای پذیرش ایده ها نشان داده و همچنین تاثیرات منفی بدون تغییری را از سنجش و آمادگی برای پذیرش خیالبافی نیز نشان می دهند. تمامی وجوه دیگر فقط در یک گروه شغلی خاص تاثیر داشتند. مضامین نظری و عملی نیز به بحث گذاشته شده اند.

چکیده لاتین

Personality facets, especially Big Five facets, have been shown to predict learning in school and university. This paper investigates their potential predictive power for training performance in a work environment. Based on trait activation theory by Tett and Burnett (2003) it was expected that depending on specific job demands, specific personality facets would be predictive. However, it was also tested whether invariant influences exist. Additionally, the impact of age, gender, and general mental ability was controlled for. The sample consisted of N = 501 apprentices. Training performance was operationalized by supervisor ratings in several learning domains. Findings confirm the hypotheses and revealed invariant positive contributions from dutifulness and Openness to ideas and invariant negative contributions from deliberation and Openness to fantasy. All other facets only functioned within a specific occupational group. Theoretical and practical implications are discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI