مقالات ترجمه شده

آسیب چیست؟ مصرف الکل و ماری جوانا، خطرات درک شده رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و بزرگسالان

عنوان فارسی

آسیب چیست؟ مصرف الکل و ماری جوانا، خطرات درک شده رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و بزرگسالان


عنوان لاتین

What's the harm? Alcohol and marijuana use and perceived risks of unprotected sex among adolescents and young adults

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2944
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Addictive Behaviors
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ارتباط بین استفاده از مواد و رفتارهای جنسی پر خطر، به ویژه رابطه جنسی محافظت نشده ، در میان نوجوانان و جوانان، در مقالات به خوبی تعیین شده است؛با این حال، چگونگی الگوهای مختلف و انواع مواد مورد استفاده مرتبط با رابطه جنسی محافظت نشده و خطرات درک شده رابطه جنسی محافظت نشده، کمتر شناخته شده است.در مطالعه حاضر، خطرات درک شده و رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و جوانان مورد بررسی قرار گرفت و بررسی شد که آیا مصرف ماری جوانا، مصرف الکل، و مصرف دوگانه ماریجوانا و الکل به طور جدی، با رابطه جنسی حفاظت نشده و خطرات دریافتی رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط میباشد. روش:نمونه ای از N=144نوجوان و بزرگسالان جوان (Mage = 18.77، SDage = 3.4، range: 12-25)پرسشنامه های خود سنجی را برای مصرف مواد، رابطه جنسی حفاظت نشده و درک خطرات داشتن رابطه جنسی حفاظت نشده در ماه گذشته تکمیل کردند. يافته ها: در يك رگرسیون منطقی مرتبه اي، تنها مصرف الكل با داشتن رابطه جنسي نا امن در آخرين مقاربت مرتبط میشد (b = 0.25، p <0.001).دومین رگرسیون لجستیک چند اسمی نشان داد که اثر متقابل مصرف الکل و ماری جوانا به میزان قابل توجهی با سطوح پایینتر درک خطر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط می شود (خطر متوسط: b = 0.06، 0.04= p، OR = 1.07؛ عدم خطر / خطر کم: b = 0.07، p = 0.03). نتيجه گيري: در حالي كه مصرف دوگانه ماري جوانا و الكل با درک كمتر خطر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط بود، فقط استفاده از الكل با احتمال بيشتر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط بود.

چکیده لاتین

The link between substance use and risky sexual behavior, particularly unprotected sex, among adolescents and young adults has been well established in the literature; however, less is known regarding how different patterns and types of substance use differentially relate to unprotected sex and perceived risks of unprotected sex. The current study examined perceived risks and unprotected sex among adolescents and young adults, and examined whether marijuana use, alcohol use, and dual marijuana and alcohol use were differentially linked to unprotected sex and perceived risks of unprotected sex. Method: A sample of N =144 adolescents and young adults (Mage =18.77, SDage = 3.4, range: 12–25) completed self-report questionnaires regarding past month substance use, unprotected sex, and perceived risks of having unprotected sex. Results: In a hierarchical logistic regression, only alcohol use was related to having unprotected sex at last intercourse (b =0.25, p < 0.001). The second multinomial logistic regression showed that the interaction of alcohol and marijuana use was significantly related to lower levels of perceived risk of unprotected sex (moderate risk: b =0.06, p=0.04, OR =1.07; no/slight risk: b =0.07, p=0.03). Conclusion: While dual marijuana and alcohol use was related to lower perceived risk of unprotected sex, only alcohol use only was associated with a higher likelihood of unprotected sex.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI