مقالات ترجمه شده

مقایسه شاخص توده بدنی،دور کمر و نسبت دور کمر به قد در پیش بینی فشار خون و دیابت شیرین:مطالعه قلبی عروقی زنان فیلیپینی-آمریکایی

عنوان فارسی

مقایسه شاخص توده بدنی،دور کمر و نسبت دور کمر به قد در پیش بینی فشار خون و دیابت شیرین:مطالعه قلبی عروقی زنان فیلیپینی-آمریکایی


عنوان لاتین

Comparison of body mass index, waist circumference, and waist to height ratio in the prediction of hypertension and diabetes mellitus: Filipino-American women cardiovascular study

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2934
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Preventive Medicine Reports
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

توانایی های مرتبط با ۳ شاخصه چاقی در پیش بینی فشار خون و دیابت و ارزیابی استفاده از مقیاس های مختص آسیایی ها در زنان فیلیپینی -آمریکایی یا FAWمورد ارزیابی قرار گرفت.۳۸۲زن فیلیپینی-آمریکایی بین سن های ۴۰ تا ۶۵ سال در ۴ شهر مهم آمریکا از نظر فشار خون و دیابت ارزیابی شدند.شاخص توده بدنی یا BMIو دور کمر یا WCو نسبت دور کمر به قد یا WHtRاندازه گیری شدند.تحلیل های ROCنشان داد که هر ۳ معیار چاقی در پیش بینی فشار خون و دیابت مشابهند.WCبزرگتر مساوی ۳۵ اینچ تنها در ۱۳ درصد مریض های فشار خونی و ۱۲ درصد مریض های مبتلا به دیابت صدق نمیکند.بیماران فشار خونی و دیابتی در آسیا در محدوده WCبزرگتر مساوی ۳۱.۵اینچ بیشترند اما میزان مثبت کاذب زیادی هم دارند.۱درصد افراد مبتلا به فشار خون و ۰ درصد دیابتی ها محدوده WHtRبزرگتر مساوی ۵.در آن ها دیده نمیشد.هر ۳ مقیاس چاقی توانایی خفیف اما مشابه در پیش بینی فشار خون و دیابت در FAWداشتند.با استفاده از محدوده های اختصاصی آسیایی ها دقت افزایش پیدا میکرد اما تعداد مثبت های کاذب زیاد میشد.این که آیا FAWمخصوصا مسن تر ها باید تشویق شوند تا به محدوده های پایینتری برسند بدلیل تعداد بالای مثبت های کاذب نیاز به بررسی دارد.

چکیده لاتین

The relative ability of three obesity indices to predict hypertension (HTN) and diabetes (DM) and the validity of using Asian-specific thresholds of these indices were examined in Filipino-American women (FAW). Filipino- American women (n = 382), 40–65 years of age were screened for hypertension (HTN) and diabetes (DM) in four major US cities. Body mass index (BMI), waist circumference (WC) and waist circumference to height ratio (WHtR) were measured. ROC analyses determined that the three obesity measurements were similar in predicting HTN and DM (AUC: 0.6–0.7). The universal WC threshold of ≥35 in. missed 13% of the hypertensive patients and 12% of the diabetic patients. The Asian WC threshold of ≥31.5 in. increased detection of HTN and DMbutwith a high rate of false positives. The traditional BMI ≥ 25 kg/m2 thresholdmissed 35% of those with hypertension and 24% of those with diabetes. The Asian BMI threshold improved detection but resulted in a high rate of false positives. The suggested WHtR cut-off of ≥0.5 missed only 1% of those with HTN and 0% of those with DM. The three obesity measurements had similar but modest ability to predict HTN and DM in FAW. Using Asian-specific thresholds increased accuracy butwith a high rate of false positives.Whether FAW, especially at older ages, should be encouraged to reach these lower thresholds needs further investigation because of the high false positive rates.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI