مقالات ترجمه شده

تحلیل جبرانساز توان راکتیو استاتیکی نصب شده در مکان های مختلف در راه آهن الکتریکی

عنوان فارسی

تحلیل جبرانساز توان راکتیو استاتیکی نصب شده در مکان های مختلف در راه آهن الکتریکی


عنوان لاتین

Analysis of static VAr compensators installed in different positions in electric railways

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2923
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله فاقد منبع
نشریه IET
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

با مهم تر شدن مسائل مربوط به کیفیت توان راه آهن های الکتریکی، جبرانسازهای توان راکتیو استاتیکی (SVCها) به طور گسترده ای برای مدیریت کیفیت توان به کار گرفته می شوند. SVCها می توانند در سمت فشار ضعیف پست های برق کششی، سمت فشار قوی پست های کششی و یا در سمت تأمین توان راه آهن الکتریکی پست های برق، مورد استفاده قرار بگیرند. مکان های متفاوت برای نصب این ادوات، به تأثیرات جبرانسازی متفاوتی نیز منجر می شود. در این مطالعه، ویژگی های هارمونیک ها و جریان های توالی منفی در سمت های فشار قوی و فشار ضعیف پست های برق کششی به صورت تئوری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. چهار طرح با SVC هایی در مکان های مختلفی به منظور نصب، پیشنهاد شده است. سپس بر اساس داده ها و شکل موج های اندازه گیری شده، شبیه سازی هر کدام از این طرح ها با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC پیاده-سازی شده است. با مقایسه ی تأثیرات جبرانسازی این چهار طرح، بهترین طرح نصب SVC در سمت فشار ضعیف پست کششی برای پست کششی اندازه گیری شده، به دست آمده است. با SVC، راه آهن الکتریکی، تأثیرات منفی کمتری بر شبکه ی قدرت خواهد داشت. این مطالعه همچنین می تواند به کاربردهای SVC دیگری با بارهای غیرخطی همچون کوره قوس الکتریکی، ماشین آلات نورد یا ادوات الکتروشیمیایی نیز اعمال شود.

چکیده لاتین

With the power quality problems of electric railways becoming more and more serious, static VAr compensators (SVCs) have been widely used for power quality management. SVCs can be installed in the low-voltage side of traction substations, the high-voltage side of traction substations or the electric railway power supply side of substations. Different installation positions result in different compensation effects. In this study, characteristics of harmonic and negative sequence currents in the low-voltage and high-voltage sides of traction substations are analysed theoretically. Four schemes with SVCs in different installation positions are proposed. Then based on the measured datum and waveforms, simulation of each scheme is implemented, respectively, using PSCAD/EMTDC software. By comparing the compensation effects of the four schemes, the best SVC installation scheme in the low-voltage side of the traction substation is recommended for the measured traction substation. With SVC, the electric railway will have a less negative effect on the power grid. This study can also be applied to other SVC applications with non-linear loads, such as arc furnaces, rolling mills or electrochemical devices.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI